Οι διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης (εγχειρίδιο)

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

11/07/2018 - 11:26

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

11/07/2018 - 11:29

Στην έκδοση εγχειριδίου για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης προχώρησε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Το Εγχειρίδιο για τις διαδικασίες διυπουργικού συντονισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των ισχυουσών διατάξεων και των διοικητικών πρακτικών με τη μορφή πρακτικού οδηγού.

Ο οδηγός αυτός δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει ή να ερμηνεύσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

 Απευθύνεται στα μέλη της Κυβέρνησης και των λοιπών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και στους δημόσιους λειτουργούς και δημόσιους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών, με μοναδικό στόχο τη διευκόλυνσή τους στην εκτέλεση του έργου τους.

Το 1ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις γενικές αρχές λειτουργίας της Κυβέρνησης. Το 2ο κεφάλαιο περιγράφει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της Κυβέρνησης και των κυριότερων Κυβερνητικών Οργάνων.

Το 3ο κεφάλαιο χαρτογραφεί τις διαδικασίες συντονισμού για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών.

Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες επίλυσης διαφωνιών.

Το 5ο και το 6ο κεφάλαιο επικεντρώνονται στην περιγραφή των διαδικασιών συντονισμού της κοινοβουλευτικής νομοθετικής διαδικασίας και της θέσπισης και εφαρμογής της δευτερογενούς νομοθεσίας, αντίστοιχα.

Το 7ο κεφάλαιο αφορά την ex post αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων.

Στο 8ο κεφάλαιο δίνεται μια συνοπτική περιγραφή των βασικών αρχών και διαδικασιών που συμβάλλουν στο συντονισμό για την κατάρτιση και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

Αντικείμενο του 9ου κεφαλαίου είναι ο συντονισμός για την ενσωμάτωση του παράγωγου δικαίου της ΕΕ.

Τέλος, το 10ο κεφάλαιο αναφέρεται στην επικοινωνία της κυβέρνησης με τους πολίτες και στις σχέσεις της με τα ΜΜΕ.

Δείτε αναλυτικά το εγχειρίδιο εδώ.