logo-print

Open Data: Εγκρίθηκε η συμφωνία για ευρύτερη χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα

Η μεταρρύθμιση εισάγει την έννοια των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που θα διατίθενται δωρεάν μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API)

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση

Τεράστιες ποσότητες δεδομένων στην κατοχή του δημόσιου τομέα, όπως μετεωρολογικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, θα είναι ταχύτερα και ευκολότερα διαθέσιμες για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας των δεδομένων γενικότερα.

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών ενέκριναν σήμερα τη συμφωνία μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια μεταρρύθμιση που θα ευθυγραμμίσει με την εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την περαιτέρω χρήση των δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Οι νέοι κανόνες θα τονώσουν περαιτέρω την ψηφιακή καινοτομία, ειδικότερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Επί των κανόνων αυτών είχε επιτευχθεί προσωρινή συμφωνία στις 22 Ιανουαρίου.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την παροχή βασικής πρώτης ύλης για την τεχνητή νοημοσύνη και άλλες εφαρμογές που στηρίζονται στη διαθεσιμότητα μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων. Παρέχει μεγάλες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς της οικονομίας, τονώνοντας την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Alexandru Petrescu, Υπουργός Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ρουμανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Η συμφωνία διευρύνει το πεδίο των κανόνων που διέπουν την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) ώστε να συμπεριλάβει, εκτός από τους φορείς του δημόσιου τομέα, τις δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Οι τομείς αυτοί δεν θα υποχρεούνται να διαθέτουν τα δεδομένα αν αυτό δεν απαιτείται βάσει της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας ή της ίδιας της οδηγίας ΠΔΤ· ωστόσο, αν αποφασίσουν να διαθέσουν τα δεδομένα θα οφείλουν να τηρούν τις ίδιες αρχές με τους φορείς του δημόσιου τομέα, μεταξύ άλλων στον τομέα της διαφάνειας, της αποφυγής διακρίσεων και των αποκλειστικών ρυθμίσεων. Προβλέπεται διασφάλιση έναντι τυχόν ανταγωνιστικού μειονεκτήματος ώστε να προστατεύονται οι δημόσιες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με τις ιδιωτικές εταιρίες.

Η μεταρρύθμιση εισάγει την έννοια των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας που θα διατίθενται δωρεάν μέσω διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API).

Στο κείμενο ορίζονται έξι ευρείες κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας: γεωχωρικά δεδομένα, παρατήρηση της Γης και περιβάλλον, μετεωρολογικά δεδομένα, στατιστικές, εταιρίες και ιδιοκτησιακό καθεστώς και κινητικότητα.

Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιηθεί και θα επιλεγούν με πράξεις παραγώγου δικαίου συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων εντός των εν λόγω κατηγοριών (π.χ. χάρτες και ταχυδρομικοί κωδικοί από τη γεωχωρική κατηγορία).

Οι κανόνες θα καλύπτουν επίσης ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν με δημόσια χρηματοδότηση και τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα σε δημόσια αποθετήρια, και θα ενθαρρύνουν τη διάδοση δυναμικών δεδομένων, όπως τα μεταφορικά ή μετεωρολογικά δεδομένα πραγματικού χρόνου τα οποία προέρχονται από αισθητήρες ή δορυφόρους.

Γενικά, τα δεδομένα του δημόσιου τομέα θα διατίθενται υπό κανονικές συνθήκες είτε δωρεάν είτε με ελάχιστο κόστος. Καθώς ορισμένοι φορείς του δημόσιου τομέα πρέπει να έχουν έσοδα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα επιτρέπεται περιορισμένη χρέωση για τα δεδομένα.

Στον τίτλο της νέας οδηγίας προστέθηκε η έννοια των ανοικτών δεδομένων (δηλαδή δεδομένων ανοικτών μορφοτύπων με ελεύθερη χρήση και ανταλλαγή για οποιονδήποτε σκοπό) προκειμένου να αντανακλάται το γεγονός ότι η οδηγία προωθεί επίσης τη χρήση ανοικτών δεδομένων.

Τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να ενσωματώσουν τις διατάξεις της στην εθνική νομοθεσία τους. Δεδομένου ότι η οδηγία ορίζει μόνον τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να τις υπερβαίνουν στην εθνική τους νομοθεσία.

Η πρόταση αποτελεί βασική συνιστώσα της «δέσμης για τα δεδομένα» την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018 στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Μετά την έγκρισή του σήμερα από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, το κείμενο θα εξεταστεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς. Στη συνέχεια η νομική πράξη πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό αναμένεται να γίνει την άνοιξη.

Το συμφωνηθέν κείμενο είναι διαθέσιμο στο consilium.europa.eu

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Ο φορολογικός έλεγχος της Α.Α.Δ.Ε. στις τραπεζικές καταθέσεις ως βασικό εργαλείο κατά της φοροδιαφυγής, 2024
send