logo-print

Παγκόσμιο ελάχιστο συντελεστή φορολογίας εταιρειών 15% ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

27/05/2022

27/05/2022

Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προσωπικές Εταιρείες

Οι ευρωβουλευτές πιέζουν για ταχεία έγκριση του παγκόσμιου ελάχιστου συντελεστή φορολογίας εταιρειών 15%.

Στις 19 Μαΐου, το Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων για τη διασφάλιση ενός ελάχιστου συντελεστή φορολογίας για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η οδηγία θα ισχύει για εταιρείες με έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ο ΟΟΣΑ και τα μέλη της G20 κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση των κανόνων της διεθνούς φορολογίας εταιρειών με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας. Λίγο αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς της μεταρρύθμισης στο δίκαιο της ΕΕ.

Παρότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τις προτάσεις της Επιτροπής (ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, μεταξύ άλλων), οι ευρωβουλευτές ζητούν την εισαγωγή μιας ρήτρας που να προβλέπει την αναθεώρηση του κατώτατου ετήσιου ορίου εσόδων βάσει του οποίου μια πολυεθνική θα υπόκειται στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. Καλεί δε την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

"Φυσικά, ένας συμβιβασμός δεν είναι ποτέ τέλειος και κανείς δεν θα μείνει ικανοποιημένος, αλλά πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία [...]. Πάνω απ' όλα, δεν πρέπει να καθυστερούμε την ιστορική αυτή εξέλιξη", δήλωσε η εισηγήτρια της έκθεσης Ορόρ Λαλίκ (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Γαλλία), κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της επιτροπής, στις 20 Απριλίου.

"Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συμφωνία θα δει το φως της δημοσιότητας όσο το δυνατόν γρηγορότερα και ότι θα εφαρμοστεί σωστά", είπε.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν διεθνείς φορολογικές μεταρρυθμίσεις από τότε που πολλά σκάνδαλα αποκάλυψαν, στα μέσα της δεκαετίας του 2010, ότι πολλές πολυεθνικές μεταφέρουν τα κέρδη τους σε χώρες όπου μπορεί να έχουν λίγους υπαλλήλους και δραστηριότητες, αλλά όπου χαίρουν προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης.

Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο παράδειγμα είναι οι ψηφιακές εταιρείες που, βάσει των επιχειρηματικών τους μοντέλων, δημιουργούν κέρδος μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών τους χωρίς ή με ελάχιστη φυσική παρουσία. Στην πράξη, οι πολυεθνικές που πληρώνουν λιγότερους φόρους το κάνουν αυτό εις βάρος των χωρών που αγωνίζονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις ή να προσφέρουν κοινωνικές παροχές.

Πρόληψη πρακτικών μετατόπισης κερδών

Η Επιτροπή πρότεινε το πακέτο "Δίκαιη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας" μέσα στο 2018, αλλά η απουσία παγκόσμιας συμφωνίας και η διαφωνία εντός του Συμβουλίου οδήγησε ορισμένες χώρες της ΕΕ να προτείνουν τους δικούς τους εθνικούς ψηφιακούς φόρους, προκαλώντας εμπορικές εντάσεις.

Η συμφωνία του ΟΟΣΑ είναι μια λύση δύο πυλώνων σε αυτόν τον κατακερματισμό.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά μια ενοποιημένη προσέγγιση για τα φορολογικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες πολυεθνικές εταιρείες. Ο δεύτερος εισάγει έναν ελάχιστο συντελεστή εταιρικού φόρου της τάξεως του 15% για να μετριάσει τις πρακτικές μετατόπισης κερδών σε δικαιοδοσίες χωρίς ή πολύ χαμηλή φορολογία.

Η ψηφοφορία στην ολομέλεια αποτελεί τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για να συμπεριληφθεί η συμφωνία για τον ελάχιστο εταιρικό φόρο στο δίκαιο της ΕΕ. Η γνώμη του Κοινοβουλίου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο εγκρίνουν (ομόφωνα) το τελικό κείμενο.

Πηγή: europarl.europa.eu
Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send