logo-print

Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών έως 31/3/2022

31/12/2021

07/01/2022

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με εγκύκλιό της η Γενική Γραμματείας Μετανταστευτικής Πολιτικής ενημερώνει σχετικά με την παράταση ισχύος αδειών διαμονής και ρύθμιση θεμάτων ζητημάτων εκκρεμών αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4251/2014 και του π. δ. 106/2007.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Με την με αριθμό 479988/2021 (Β΄ 6248) Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία έχει ήδη υπογραφεί και δημοσιευθεί, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄80) και του π.δ. 106/2007 (A΄135), και έχουν παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, βάσει της υ.α οικ. 7396/24.3.2021 (Β΄1223), παρατείνεται αυτοδικαίως έως την 31η Μαρτίου 2022.

Η χορήγηση της εν λόγω παράτασης ισχύος των τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων, διασφαλίζει τη νομιμότητα διαμονής, την απρόσκοπτη συναλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με τις δημόσιες υπηρεσίες, έως ότου εμπεδωθεί και καταστεί ομαλή η μετάβαση στη νέα, αποκλειστικά ηλεκτρονική, διαδικασία ανανέωσης, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης, δεδομένου του συσσωρευμένου όγκου αιτήσεων ανανέωσης των τίτλων διαμονής. Παρέχεται κατά συνέπεια επαρκής χρόνος, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εξοικειωθούν με τη νέα ηλεκτρονική διαδικασία και να υποβάλουν εγκαίρως το αίτημα ανανέωσης του τίτλου διαμονής τους.

β) Σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου «Ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δηµόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» και δημοσιεύθηκε [άρθρο 139, ν. 4876/2021 (Α΄ 251), προβλέπεται ότι:

«Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α΄ 135), πλην των εξαιρετικών λόγων του άρθρου 19 του ιδίου ως άνω νόμου, οι οποίες έχουν κατατεθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, γίνονται δεκτές χωρίς την έκδοση της σχετικής απόφασης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης µε ημερομηνία λήξης ισχύος τους την 31η Μαρτίου 2022. Ο διανυθείς χρόνος από την κατάθεση της αίτησης έως και την 31η Μαρτίου 2022 θεωρείται ως χρόνος νόμιμης διαμονής, µε την επιφύλαξη των λόγων ανάκλησης των άρθρων 6 και 24 του ν. 4251/2014, οι οποίοι εξετάζονται οποτεδήποτε. Οι αιτήσεις ανανέωσης των ως άνω χορηγηθεισών αδειών κατατίθενται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην υπ’ αριθµ. 374365/9.11.2021 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 5242) και δύναται να αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο τύπο αδείας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζεται κάθε συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος».

Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις εκκρεμείς αιτήσεις χορηγήσεων ή ανανεώσεων, οι οποίες κατά τα προηγούμενα έτη είχαν υποβληθεί και δεν είχε καταστεί δυνατό να γίνουν δεκτές ή να απορριφθούν για οιοδήποτε λόγο.

Με τη ρύθμιση γίνονται δεκτές, κατά πλάσμα δικαίου, οι αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής που είχαν υποβληθεί, δυνάμει των ρυθμίσεων του ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κατά την ρητή διατύπωση της διάταξης νόμου, η αποδοχή των αιτήσεων τελείται χωρίς την έκδοση απόφασης,το σύνολο του διανυθέντος χρόνου από την υποβολή της αίτησης έως και την 31η Μαρτίου 2022 αναγνωρίζεται ως χρόνος νόμιμης διαμονής και ημερομηνία λήξης της ισχύος τους ορίζεται η 31η Μαρτίου 2022.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών οφείλουν πριν την 31η Μαρτίου 2022 να προχωρήσουν στην διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος ανανέωσης του τίτλου διαμονής τους κατά τα οριζόμενα στην ΥΑ 374365/9.11.2021 (Β΄ 5242).

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η έκδοση τίτλων διαμονής επί αιτήσεων που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση, σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (λ.χ. αναγκαιότητα ταξιδιού), με αποκλειστική ημερομηνία λήξης αυτών την 31η Μαρτίου 2022. Ανεξαρτήτως αυτού, και οι εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών οφείλουν εγκαίρως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα ανανέωσης σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται οι οριστικοί τίτλοι διαμονής και όχι οι Ειδικές Βεβαιώσεις Νόμιμης Διαμονής, η λήξη των οποίων εξαρτάται από την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το 2ο εδάφιο της διάταξης οι λόγοι ανάκλησης των άρθρων 6 και 24 του ν. 4251/2014 εξετάζονται οποτεδήποτε.

Δείτε τη σχετική απόφαση και την εγκύκλιο.

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ