logo-print

Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα σκουπίδια στην Τρίπολη

Η Αρχή διαπίστωσε ότι η κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο στο Δήμο Τρίπολης, όσο και συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενέχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

16/05/2015

16/11/2017

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάτοικοι του Δήμου Τρίπολης προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι για τη συσσώρευση απορριμμάτων στους δρόμους του Δήμου, με αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρής και συστηματικής ρύπανσης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και επαπειλούμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Η Αρχή διαπίστωσε ότι η κατάσταση διαχείρισης των απορριμμάτων, τόσο στο Δήμο Τρίπολης, όσο και συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν είναι συμβατή με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Εξαιτίας των καθυστερήσεων που ανέκυψαν διαχρονικά στη χωροθέτηση των έργων ασφαλούς διάθεσης που προβλέπονταν από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), κανένας Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) δε λειτουργεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα η διάθεση των απορριμμάτων να γίνεται σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ).

Ο Δήμος Τρίπολης έχει πολλές φορές αντιμετωπίσει πρόβλημα συσσώρευσης απορριμμάτων στους δρόμους, με αποκορύφωμα τους τελευταίους μήνες, όταν μετά από δικαστική απόφαση έκλεισε ο

ΧΑΔΑ στη θέση Πλάτωμα που χρησιμοποιούσε ο Δήμος, οπότε τόνοι απορριμμάτων συσσωρεύτηκαν μέσα στην πόλη, με αποτέλεσμα να κηρυχτεί η πόλη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει κατ’ επανάληψη χρησιμοποιηθεί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • το έκτακτο μέτρο της κήρυξης της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων σε άλλο ΧΥΤΑ, τείνει να γίνει μόνιμο και να αποτελέσει μια στρεβλή μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής κατά παράβαση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας,
  • ο Δήμος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έλαβε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης και ως εκ τούτου, να μειώσει την ποσότητα των προς διάθεση απορριμμάτων,
  • η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τα προβλεπόμενα έργα από το ΠΕΣΔΑ του 2010, η πρώτη φάση των οποίων έπρεπε να βρίσκεται σε λειτουργία, και συνεκτιμώντας ότι:

α) ο υφιστάμενος εγκεκριμένος σχεδιασμός, ο οποίος παρέχει το αναγκαίο διαχειριστικό πλαίσιο, ουδόλως έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα,

β) η εφαρμογή ενός ΠΕΣΔΑ απαιτεί χρόνο για να καταλήξει σε ώριμες και βιώσιμες λύσεις,

γ) η προώθηση ενός νέου σχεδιασμού θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη το διαθέσιμο χρόνο, σε συνδυασμό με τον ενδεχόμενο κίνδυνο των επιπτώσεων από τις νέες καθυστερήσεις που τυχόν προκύψουν και εμποδίσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο για μία ακόμη φορά, έκρινε αναγκαία:

1. την άμεση εξυγίανση των υφιστάμενων χώρων απόθεσης του Δήμου Τρίπολης, και τη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας,

2. την ενίσχυση των συστημάτων διαλογής στην πηγή, εκ μέρους του Δήμου , ώστε να επιτευχθεί μείωση των προς διαχείριση απορριμμάτων,

3. την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα οι χώροι που προβλέπονται για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας.

Παρά ταύτα ο Δήμος Τρίπολης ενημέρωσε την Αρχή ότι ξεκίνησε μεν τη διαδικασία για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, ωστόσο επέλεξε και να μισθώσει χώρο για την προσωρινή, όπως αναφέρει, διάθεση των απορριμμάτων.

Διαβάστε την απάντηση του Δήμου Τρίπολης εδώ.

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ