logo-print

Το πλαίσιο άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων μετά το Ν. 4497/2017 (Εγκύκλιος)

Ζητήματα αδειών υπαιθρίου εμπορίου και άλλα (πίνακες και παραδείγματα)

03/04/2018

03/04/2018

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Με την εγκύκλιο 1/2018 η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή παρέχει οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4497/2017 για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ενότητα Α. - ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.Καταγραφή αδειών στο ΟΠΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) και ανανέωση-θεώρηση αδειών υπαίθριου εμπορίου .

Αναφορικά με τον τρόπο ανανέωσης αδειών υπαιθρίου εμπορίου, καταχώρησης των στοιχείων αυτών στο ΟΠΣΠΑ και μεταφοράς των φυσικών φακέλων αδειοδότησης, από τους αρμόδιους – κατά περίπτωση – φορείς διευκρινίζουμε τα εξής :

Οι αρμόδιοι φορείς για την έκδοση και ανανέωση των αδειών υπαιθρίου εμπορίου ορίζονται σαφώς στα άρθρα 8 (παραγωγοί πωλητές) και 18 (επαγγελματίες πωλητές) του ν. 4497/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 121 τουν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5) .

Αναλυτικά :

Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (άρθρο 8)

(Φυσικά πρόσωπα) :

Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού.

Για την έκδοση και ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αρμόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

(Αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισμοί, καθώς και ομάδες και οργανώσεις παραγωγών) : Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα.

Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. (άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 121 ν. 4512/2018).

(Φυσικά πρόσωπα ) : Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.

Για τις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αρμόδιες αρχές θεώρησης ορίζονται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Ειδικά, για τις νέες άδειες που εκδίδονται για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιες είναι οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι, πολλοί φάκελοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου, είτε εξακολουθούν να βρίσκονται στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες (παλιές Νομαρχίες), είτε σε Δήμο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις, προτείνεται όπως οι κατά νόμο αρμόδιοι φορείς να υιοθετήσουν τις κάτωθι ενέργειες, όσον αφορά στις ανανεώσεις αδειών, κατά περίπτωση.

Γενική αρχή είναι η ενέργεια να γίνεται από το φορέα στον οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις ανανέωσης με στόχο την όσο το δυνατόν απλούστευση της διαδικασίας και την διευκόλυνση των πολιτών.

Κατόπιν των ανωτέρω διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις :

1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κατάσταση:

Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανανέωσης της άδειας είναι αρμόδιος με βάση τις διατάξεις του ν. 4497/2017 και έχει στη διάθεσή του τον φυσικό φάκελο αδειοδότησης.

Ενέργειες:

Ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 και ενημέρωση του εντύπου της άδειας.

Ενημέρωση του ΟΠΣΠΑ, εφόσον έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της άδειας. Εάν δεν έχει πρόσβαση, συμπληρώνει τα στοιχεία της άδειας στη συνημμένη κατάσταση εκκρεμοτήτων (αρχείο excel).

2η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Κατάσταση:

Ο φορέας στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση ανανέωσης της άδειας είναι αρμόδιος με βάση τις διατάξεις του ν. 4497/2017, αλλά δεν έχει στη διάθεσή του τον φυσικό φάκελο αδειοδότησης

Ενέργειες:

α) Ανανέωση της άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4497/2017 και ενημέρωση του εντύπου της άδειας, εφόσον από τα στοιχεία που προσκομίζει ο πολίτης με την αίτησή του προκύπτει ότι είναι νόμιμος αδειούχος πωλητής υπαιθρίου εμπορίου (π.χ. έντυπο αδείας του).

β) Επικοινωνία με τον φορέα, στον οποίο βρίσκεται ο φυσικός φάκελος και αίτημα σε αυτόν για διαβίβαση του φακέλου.

γ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο υφίσταται πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της άδειας, γίνεται ενημέρωση των στοιχείων. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση, συμπληρώνει τα στοιχεία της άδειας στη συνημμένη κατάσταση εκκρεμοτήτων (αρχείο excel).

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Μεσιτεία Ακινήτων - Δημοσιεύματα ΕπΑΚ Νο 5
send