logo-print

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»

Από τα Τμήματα Νομικής των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η απόδειξη στην ποινική δίκη

Άγγελος Ι. Κωνσταντινίδης

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα Τμήματα Νομικής των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Περιγραφή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο.

Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές/τριες εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Στο ΔΠΜΣ παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται από την Παρασκευή το μεσημέρι ως την Κυριακή το απόγευμα.

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους/στις εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ετησίως.

Τέλη Φοίτησης

Για τους/τις εισακτέους/ες στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ

Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Διαδικασία στα μικτά ορκωτά δικαστήρια

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΟΥΣΑΣ