logo-print

Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο Β έκδοση

ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΑΣΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ - ΝΙΚΟΣ ΖΑΪΚΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προκήρυξη κενής θέσης Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων COM/2019/20036 (2019/C 135 A/01)

Είμαστε (ιστορικό)

Η θέση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων προβλέπεται από το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τις αρχές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει των οποίων τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, και ιδίως τα δικαιώματά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ιδιωτική ζωή. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Επόπτης) είναι επικεφαλής της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής, η οποία εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερθέντος κανονισμού. Ενεργεί με πλήρη ανεξαρτησία κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 προβλέπει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 16,6 εκατ. EUR και συνολικά περίπου 100 υπαλλήλους για την εποπτική αρχή.

Ο Επόπτης θα διοριστεί για θητεία πέντε ετών· η θητεία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ορίζει τους κανόνες και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Επόπτη, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των επιδομάτων και κάθε άλλης παροχής που εξομοιώνεται με αποδοχές. Ως προς τα θέματα αυτά, ο Επόπτης εξομοιώνεται με δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

Η έδρα του Επόπτη είναι στις Βρυξέλλες.

Προτείνουμε (περιγραφή της θέσης εργασίας)

Ο Επόπτης παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725··για τον σκοπό αυτό, εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και ασκεί τις εξουσίες που του παρέχονται. Επιπροσθέτως, είναι επιφορτισμένος με την παροχή συμβουλών προς τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τα υποκείμενα των δεδομένων για κάθε θέμα που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε γενικές γραμμές, ο Επόπτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των φυσικών προσώπων, και ιδίως τα δικαιώματά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ιδιωτική ζωή, τηρούνται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και κάθε άλλης πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από θεσμικό ή άλλο όργανο, οργανισμό ή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα καθήκοντα του Επόπτη μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

- παρακολουθεί και επιβάλλει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με εξαίρεση την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιοδοτικών του καθηκόντων·

- προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού και την κατανόηση των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία (ειδική προσοχή αποδίδεται σε δραστηριότητες που απευθύνονται ειδικά σε παιδιά)·

- προωθεί την ευαισθητοποίηση των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725·

- κατόπιν αιτήματος, παρέχει πληροφορίες στα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και, ενδεχομένως, συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τις εθνικές εποπτικές αρχές·

- ειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από υποκείμενο των δεδομένων ή από φορέα ή οργάνωση ή ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 και ερευνά, στο μέτρο που ενδείκνυται, το αντικείμενο της καταγγελίας και ενημερώνει τον καταγγέλοντα για την πρόοδο και την έκβαση της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ιδίως εάν απαιτείται περαιτέρω έρευνα ή συντονισμός με άλλη εποπτική αρχή·

- διενεργεί έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, μεταξύ άλλων βάσει πληροφοριών που λαμβάνει από άλλη εποπτική αρχή ή άλλη δημόσια αρχή·

- παρέχει συμβουλές, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, σε όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης για νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

- παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις, στον βαθμό που έχουν αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις εξελίξεις των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

- θεσπίζει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725·

- καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο σε σχέση με την απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725·

- συμμετέχει στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων·

- παρέχει τη γραμματεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 75 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

- παρέχει συμβουλές σχετικά με την επεξεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725·

- επιτρέπει συμβατικές ρήτρες και διατάξεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725·

- τηρεί εσωτερικά αρχεία των παραβάσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 και των μέτρων που λαμβάνονται·

- εκπληρώνει κάθε άλλο καθήκον σχετικό με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

- θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό.

Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

- αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα προστασίας δεδομένων, είτε ως μέλος εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων είτε σε μεγάλο ιδιωτικό ή δημόσιο οργανισμό·

- καλή γνώση και πείρα όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων·

- πρακτική εμπειρία, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κανόνων προστασίας δεδομένων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς αυτούς, κτηθείσα, κατά προτίμηση, σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς·

- πείρα στην αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις,

- την ικανότητα να αναπτύσσουν και να μεταδίδουν ένα όραμα, να αντιλαμβάνονται σφαιρικά τα συστήματα και τις διαδικασίες και να προτείνουν συγκεκριμένες συστάσεις και πρακτικές λύσεις·

- πείρα σε ανώτερη διευθυντική θέση και απαραίτητες ηγετικές ικανότητες για τη διοίκηση μιας υψηλής εξειδίκευσης ομάδας εμπειρογνωμόνων στον τομέα της προστασίας δεδομένων και τη διαχείριση του προϋπολογισμού της, καθώς και στο πλαίσιο της ευρείας ομάδας ενδιαφερόμενων·

- την ικανότητα να ενεργεί με την απαιτούμενη ανεξαρτησία·

- εμπειρία στους τομείς της επικοινωνίας και της δικτύωσης, προκειμένου να εκπροσωπεί την υπηρεσία του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στα ανώτατα επίπεδα και να αναπτύσσει και να διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη σε άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη μέλη, τρίτες χώρες και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (απαιτήσεις επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/-ες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής μόνο εφόσον οι ακόλουθες τυπικές απαιτήσεις πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

- Ιθαγένεια: οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:

- είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής·

- ή επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα του ενός έτους δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

- Επαγγελματική πείρα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής πείρας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα. Τα 5 τουλάχιστον έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα των δραστηριοτήτων του Επόπτη.

- Διοικητική πείρα: τουλάχιστον 5 έτη της επαγγελματικής πείρας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (3).σε τομέα συναφή με την παρούσα θέση

- Γλώσσες: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4) και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send