logo-print

Πρόσληψη δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία σε Δήμο - Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας (ΣτΕ 165/2023)

Eφόσον η πρώτη επιλεγείσα για την υπό πλήρωση θέση δικηγόρος αποποιήθηκε την πρόσληψή της, ο Δήμος όφειλε να καλέσει προς πρόσληψη τον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης

19/06/2024

19/06/2024

Πολιτειολογία
Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δεκτή έγινε αίτηση ακύρωσης παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Δήμου, ο οποίος δεν προέβη στην πρόσληψη με πάγια αντιμισθία του δεύτερου κατά σειρά κατάταξης δικηγόρου, κατόπιν μη αποδοχής της πρόσληψης του πρώτου (ΣτΕ 165/2023).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αρξαμένης με την προκήρυξη διαδικασίας πρόσληψης, συνεπεία μη δημοσίευσης της πράξης πρόσληψης του επιλεγέντος υποψηφίου για οιοδήποτε λόγο αναγόμενο στο πρόσωπο αυτού, όπως π.χ. η μη αποδοχή του διορισμού του, η προκηρυχθείσα θέση, για την οποία και μόνον ισχύει η ως άνω απόφαση της επιτροπής, εξακολουθεί να παραμένει κενή. Συνεπώς, η Διοίκηση οφείλει κατά δεσμία αρμοδιότητα, στην περίπτωση αυτή, να προβεί στην πλήρωση της επίμαχης κενής θέσης με την πρόσληψη του επόμενου κατά σειρά υποψηφίου στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης, δεδομένου, άλλωστε, ότι ο τελευταίος αντλεί ίδια δικαιώματα από τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής, τα οποία δεν εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του επιλεγέντος.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον η πρώτη επιλεγείσα για την υπό πλήρωση θέση δικηγόρος αποποιήθηκε την πρόσληψή της και, συνεπεία τούτου, δεν ολοκληρώθηκε η επίδικη διαδικασία με τη δημοσίευση της οικείας πράξης πρόσληψης, ο Δήμος όφειλε, προκειμένου να καλύψει την προκηρυχθείσα θέση, να καλέσει προς πρόσληψη τον αιτούντα, ο οποίος ήταν ο αμέσως επόμενος κατά σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με την απόφαση της οικείας Επιτροπής.

Επομένως, εφόσον ο διάδικος Δήμος δεν τήρησε την κατά τις κείμενες διατάξεις υποχρέωσή του για πρόσληψη του επιλεγέντος δικηγόρου, συντελέσθηκε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Όσον αφορά το εμπρόθεσμο της αίτησης, το δικαστήριο επεσήμανε ότι η παράλειψη πρόσληψης του επόμενου κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίου, ελλείψει ειδικής προς τούτο προθεσμίας, εκδηλώνεται, κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989, με την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή από τον εν λόγω ενδιαφερόμενο στη Διοίκηση σχετικής αίτησης.

Εν προκειμένω, η επίμαχη παράλειψη συντελέσθηκε μετά την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή αίτησης του αιτούντος στο καθ’ ού Δήμο για πρόσληψη εντός ευλόγου χρόνου από τότε που έλαβε χώρα η αποποίηση διορισμού στην εν λόγω θέση, ενώ, δεν προκύπτει ούτε προβάλλεται από τον ως άνω Δήμο, κατ’ επίκληση συγκεκριμένων στοιχείων, ότι ο ανωτέρω είχε λάβει γνώση με οιοδήποτε τρόπο της πιο πάνω άρνησης διορισμού σε προγενέστερο χρόνο. Κατόπιν τούτου, το δικαστήριο έκρινε την αίτηση ακύρωσης εμπρόθεσμη.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση με σχόλια από Σ. Κυβέλο στο sakkoulas-online.gr

Οικογενειακό Δίκαιο - Τρίτη έκδοση

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναγκαία Ομοδικία - Δομή και λειτουργία της ομοδικιακής δίκης XXII & 390

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ