logo-print

Προσωπικά δεδομένα: Νέοι κανόνες για την αποτροπή καταχρήσεων στις ευρωεκλογές

Οικονομικές κυρώσεις σε πολιτικά κόμματα που επηρεάζουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εκμεταλλευόμενα παραβιάσεις των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων

28/01/2019

29/01/2019

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Σκάνδαλα όπως το «Facebook/Cambridge Analytica» καταδεικνύουν την ανάγκη αποτροπής κατάχρησης δεδομένων κατά τις προεκλογικές εκστρατείες
  • Οι κανόνες θα εισάγουν οικονομικές κυρώσεις στα ευρωπαϊκά κόμματα και ιδρύματα τα οποία παραβιάζουν την ιδιωτικότητα
  • Οι πολίτες της ΕΕ θα κληθούν να εκλέξουν τους ευρωβουλευτές τους στις 23-26 Μαΐου 2019

Η ΕΕ θεσπίζει νέους κανόνες για να αποτρέψει την κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων στις ευρωεκλογές.

Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019, την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη στις 16 Ιανουαρίου 2019 ανάμεσα στην Προεδρία του Συμβουλίου (την οποία το τρέχον εξάμηνο έχει η Ρουμανία) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τις αλλαγές στον κανονισμό του 2014 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα που σκοπίμως επηρεάζουν, ή επιχειρούν να επηρεάσουν, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών εκμεταλλευόμενα παραβιάσεις των κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εργάζονται με ταχείς ρυθμούς ώστε οι κανόνες να έχουν θεσπιστεί πριν από τις ευρωεκλογές την άνοιξη.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τροποποιήσεις του κανονισμού του 2014 στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 ως μέρος της δέσμης για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα, θεσπίζεται διαδικασία ελέγχου για να προσδιοριστεί εάν μια παράβαση του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, την οποία βεβαιώνει εθνική εποπτική αρχή, συνδέεται με τις πολιτικές δραστηριότητες ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος στο πλαίσιο των ευρωεκλογών.

Τις κυρώσεις επιβάλλει η αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα αφού λάβει τη γνώμη της επιτροπής ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων που συστήνεται με τον κανονισμό του 2014. Οι κυρώσεις θα ανέρχονται στο 5% του ετήσιου προϋπολογισμού του εν λόγω ευρωπαϊκού κόμματος ή ιδρύματος. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό κόμμα ή ίδρυμα στο οποίο έχει επιβληθεί κύρωση δεν θα μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προϋπολογισμό το επόμενο έτος.

Οι νέοι κανόνες πρέπει ακόμα να εγκριθούν επισήμως από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτού τεθούν σε ισχύ. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του ΕΚ έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο. Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τις τροποποιήσεις στον κανονισμό του 2014 τον Απρίλιο.

Δήλωση

Ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ρουμανίας, George Ciamba, δήλωσε τα εξής: «Δεν πρέπει να επιτραπεί η κατάχρηση προσωπικών δεδομένων για τον επηρεασμό των εκλογών. Πρόκειται για ουσιώδες ζήτημα για τις εκλογικές διαδικασίες και το μέλλον των δημοκρατιών μας. Τα κράτη μέλη είναι αποφασισμένα να εξασφαλίσουν ότι οι φετινές ευρωεκλογές θα είναι δίκαιες και θα προστατευθούν από την κακόβουλη χρήση παραβιάσεων δεδομένων.»

Επόμενα βήματα

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία θα πρέπει πλέον να εγκριθεί από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (στις 29 Ιανουαρίου) και την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου (κατά τη συνεδρίαση του Μαρτίου). Ο κανονισμός θα είναι δεσμευτικός άμεσα εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη μέλη από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ιστορικό

Η διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπεται από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα οργανώνουν τις δικές τους εκστρατείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας από τους στόχους τους είναι η προώθηση των επικεφαλής υποψηφίων τους για την εκλογή στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («spitzenkandidat»).  

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι πολιτικές συμμαχίες που καταχωρίζονται βάσει του δικαίου της ΕΕ. Μπορούν να έχουν ως μέλη εθνικά ή περιφερειακά κόμματα, καθώς και μεμονωμένα άτομα, και οφείλουν να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις και προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων να εκπροσωπούνται τουλάχιστον στο ένα τέταρτο των κρατών μελών. Η ενωσιακή χρηματοδότηση προορίζεται να τα βοηθήσει να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις εκστρατείες τους κατά τις ευρωεκλογές.

Το 2018, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ έλαβαν χρηματοδότηση 10 ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 10 ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση ως μέρος ενός πακέτου μέτρων το οποίο επικεντρώνεται στις ελεύθερες και αντικειμενικές ευρωεκλογές, όπως ανακοινώθηκε στην τελευταία ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης. Οι νέες διατάξεις τροποποιούν τον κανονισμό του 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τον Δεκέμβριο το πράσινο φως για την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κλιματική Κρίση Τομεακές επιπτώσεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΟΜΝΙΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send