logo-print

Προστασία Καταναλωτών: Τροποποίηση διατάξεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και τα δικαιώματα των καταναλωτών (σχέδιο νόμου)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας Omnibus - 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

16/05/2022

17/05/2022

Σεμινάριο: Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG
Σεμινάριο: Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπό τον τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των Oδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται η ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, με την τροποποίηση των εθνικών διατάξεων που προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών. Οι περισσότερες τροποποιήσεις αφορούν στις διατάξεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (άρθρα 9α έως και 9η του ν. 2251/1994) και για τα δικαιώματα των καταναλωτών (άρθρα 3 έως και 4η του ν. 2251/1994).

Περαιτέρω, προστίθενται διατάξεις αναφορικά με την αναγραφή τιμών, οι οποίες ενισχύουν την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές με βάση τον ν. 4177/2013.

Επιπρόσθετα, αναμορφώνεται το άρθρο 13α του ν. 2251/1994, ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, με την αυστηροποίηση του πλαισίου προστίμων, αλλά και τη δικαιότερη αντιμετώπιση του παραβάτη, με τη διερεύνηση ύπαρξης τόσο επιβαρυντικών, σε βάρος του, όσο και ελαφρυντικών, υπέρ του, περιστάσεων.

Ιδίως, προστίθενται ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή των κυρώσεων, ενώ προστίθενται νέες προβλέψεις για την επιβολή κυρώσεων για εκτεταμένες παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών είναι δίκαιες και διαφανείς, στοιχείο που συνεισφέρει επίσης στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αλλά και ενισχύει τη γενική ευημερία των καταναλωτών και την οικονομία.

Προς το σκοπό αυτό, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις

(α) διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς ισχυρισμούς του έμπορου στην περίπτωση ανακοίνωσης περί μείωσης των τιμών,

(β) ενισχύεται η διαφάνεια για τους καταναλωτές στις online αγορές, έτσι ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν με ποιον τρόπο καθορίστηκε η κατάταξη των προσφορών που τους παρουσιάζονται και τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράζουν (αν πρόκειται για επαγγελματία έμπορο ή για άλλους καταναλωτές),

 (γ) θεσπίζονται κανόνες για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά ορισμένες παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ ή πώλησης,

 (δ) προστίθενται ενδεικτικά κριτήρια για την επιβολή των κυρώσεων καθώς και νέες προβλέψεις τόσο για την επιβολή κυρώσεων σε εκτεταμένες παραβάσεις ή εκτεταμένες παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όσο και για την αντιμετώπιση περιπτώσεων υποτροπής, αλλά και συνδρομής στο πρόσωπο του παραβάτη επιβαρυντικών ή ελαφρυντικών περιστάσεων.

Δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο στο hellenicparliament.gr

Η απόλυση υπό όρο στην ποινική νομοθεσία των ναρκωτικών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΠΑΛΝΑΚΟΣ

Η Διαμεσολάβηση
send