logo-print

Πρόστιμα ύψους 787.000 ευρώ σε επιχειρήσεις το 2016 από τη Γ.Γ. Εμπορίου

6.690 έλεγχοι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

02/02/2017

16/11/2017

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Πολιτειολογία

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανακοινώνει ότι μέσω της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γ.Γ., διενεργήθηκαν συνολικά για το έτος 2016, 6.690 έλεγχοι σε επιχειρήσεις, από τους οποίους προέκυψαν 608 παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 787.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το λιανεμπόριο τροφίμων (κατ/τα τροφίμων, σουπερμαρκετ, λαϊκές αγορές, μινιμαρκετ, κ.ά) διενεργήθηκαν 1.274 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 207 παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα συνολικού ύψους 198.000 ευρώ.

Επίσης, πρόστιμα συνολικού ύψους 360.000 € κλήθηκαν να πληρώσουν 228 καταστήματα μη διατροφικών προϊόντων, σε σύνολο 2.217 ελέγχων επιχειρήσεων του κλάδου.

Σε σύνολο 288 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, διαπιστώθηκαν 28 παραβάσεις και το συνολικό ύψος των προστίμων που επέβαλε η αρμόδια υπηρεσία ανήλθε στα 27.500 ευρώ.

Επιπλέον, πρόστιμα ύψους 73.500 ευρώ επεβλήθησαν σε 99 επιχειρήσεις εστίασης από τις 747 που ελέχθησαν, 14.000 € σε επιχειρήσεις χονδρικής για 14 παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε σύνολο 162 ελέγχων που διενεργήθηκαν και 114.000 ευρώ πρόστιμα επεβλήθησαν για 32 διαπιστωμένες παραβάσεις σε σύνολο 1.997 ελέγχων που έγιναν κατά τη διακίνηση προϊόντων (σταθμοί διοδίων, οδικοί άξονες και λιμάνια).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ποσοστό παραβατικότητας συνολικά είναι 9,08%.

Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω έλεγχοι, στις περιπτώσεις του υπαίθριου εμπορίου, των λαϊκών αγορών και των πανηγυριών, δεν αντιστοιχούν σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, 2 αλλά στο σύνολο της τοποθεσίας όπου ελάμβαναν χώρα, την ημέρα που διενεργήθηκε ο έλεγχος από την υπηρεσία. Επιπρόσθετα, βάσει της συχνότητας των παραβάσεων που παρατηρούνται ανά τομέα, λιανικής πώλησης, χονδρικής πώλησης, διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων, καθώς και παροχής υπηρεσιών, αναφέρουμε τις πιο σημαντικές, ως ακολούθως:

Α) Στη Λιανική Πώληση

Οι περισσότερες παραβάσεις, αφορούν στην ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των πινακίδων λιανικής πώλησης, στη μη αναγραφή της ένδειξης των κατεψυγμένων, στην πώληση από τα κρεοπωλεία κιμά κομμένου εκ των προτέρων, στις παραπλανητικές ενδείξεις επί των πινακίδων και των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης. Επιπλέον, στη μη ή στην εκπρόθεσμη ενημέρωση από τα πρατήρια καυσίμων των τιμών λιανικής πώλησης στο fuelprices.gr, καθώς και στη μη νόμιμη λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας και διακίνησης φιαλών υγραερίου.

Β) Στη Χονδρική πώληση – Διακίνηση προϊόντων και εμπορευμάτων

Αφορούν στη μη ή ελλιπή επισήμανση συσκευασιών μεταφοράς νωπών οπωροκηπευτικών, στη μη τήρηση βιβλίου ιχνηλασιμότητας, στην ελλιπή συμπλήρωση των παραστατικών διακίνησης και εμπορίας (κυρίως μη αναγραφή της επωνυμίας ή της ποιότητας του είδους) καθώς και στη διακίνηση και εμπορία χωρίς συνοδευτικά έγγραφα (Δελτία Αποστολής).

Γ) Στον τομέα της Παροχής Υπηρεσιών

Στον τομέα αυτό ανήκουν τα καταστήματα εστίασης, οι χώροι στάθμευσης, τα γυμναστήρια, τα κυλικεία υπό καθεστώς ανώτατων τιμών και λοιπές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, όπως τα κομμωτήρια.

Στην κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στην έλλειψη τιμοκαταλόγου και στην ελλιπή αναγραφή ενδείξεων στους τιμοκαταλόγους (μη αναγραφή της καταγραφής κατεψυγμένου είδους, μη αναγραφή του παραγωγού για τους οίνους και τα προϊόντα απόσταξης).

Επιπλέον, υπό τον συντονισμό του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), συνεστήθησαν καθ΄όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, εκατόν είκοσι οχτώ (128) μικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή – ανάλογα με την στόχευση των δράσεων – των ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημόσιων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), του ΣΔΟΕ, των Υπηρεσιών 3 των Περιφερειακών Ενοτήτων, του ΕΦΕΤ, του ΣΕΠΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και τη συνδρομή των τοπικών Αστυνομικών Αρχών.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά το 2016 πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την έκταση, στοχευμένοι έλεγχοι μικτών κλιμακίων, με κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό, σε όλη την επικράτεια με σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως σε μεγάλες επιχειρησιακές δράσεις.

Ειδικότερα, τα μικτά κλιμάκια πραγματοποίησαν ελέγχους σε όλη σχεδόν την επικράτεια, σε επιχειρήσεις, σε άτομα, σε διερχόμενα φορτηγά μεταφοράς τροφίμων και ποτών κ.ά Οι ανωτέρω έλεγχοι ανήλθαν σε δύο χιλιάδες τετρακόσιους πενήντα οχτώ (2.458), ενώ βεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που συμμετείχαν εκατοντάδες παραβάσεις, επεβλήθησαν πρόστιμα και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες διαφόρων προϊόντων, ακατάλληλων για κατανάλωση.

Οι βεβαιωθείσες παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την παράνομη διακίνηση προϊόντων, ελληνοποιήσεις προϊόντων, ανασφάλιστους εργαζόμενους, πλαστά – εικονικά τιμολόγια, απομιμητικά προϊόντα και φορολογικές παραβάσεις, για τις οποίες σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω των ευρημάτων, οι έλεγχοι συνεχίζονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση ελεγκτικές αρχές.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send