logo-print

Πρόστιμο σε εταιρεία για κάμερες σε χώρους γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων (ΑΠΔΠΧ)

Η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ αποτελεί απρόσφορο μέτρο για την προστασία του εξοπλισμού από κλοπή

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την υπ’ αριθμ. 20/2017 η Αρχή Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε πρόστιμο και απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση σε εταιρεία για την απεγκατάσταση των καμερών του συστήματος βιντεοεπιτήρησης που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων.

Η υπόθεση έφτασε στην Αρχή έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης της εταιρίας, η οποία ισχυρίστηκε ότι, κατά τη διάρκεια της οκτάωρης εργασίας της, έκανε διάλειμμα για διάστημα λίγων λεπτών, χωρίς να βγει στην αυλή - στην οποία υποχρεούνται να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων - και απάντησε σε μηνύματα χρησιμοποιώντας το κινητό της τηλέφωνο.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, αμέσως μετά, την κάλεσε ο Διευθυντής Προσωπικού, ο οποίος της έδωσε άδεια άνευ αποδοχών για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, ως «ποινή».

Λίγες μέρες μετά την ενημέρωσε ότι κάνει τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους και το γεγονός ότι ασχολήθηκε δέκα λεπτά με το κινητό της δείχνει ανάρμοστη συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δικαιούται δεκαπέντε λεπτά διάλειμμα και ότι είναι τυπική στην εργασία της.

Εν συνεχεία η καταγγέλλουσα παραιτήθηκε.

Διαβάστε επίσης: Οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση κάμερας στην είσοδο διαμερίσματος (ΑΠΔΠΧ)

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην καταγγελία, η καταγγέλλουσα εργαζόταν στο πρώτο υπόγειο της εταιρείας, στο οποίο εργάζονται περίπου 30 άτομα και περιμετρικά της αίθουσας υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες συστήματος βιντεοεπιτήρησης, για τις οποίες δεν γίνεται αναφορά στην εργασιακή της σύμβαση ούτε σε κάποια αντίστοιχη ειδοποίηση μέσα στην εταιρεία.

Η καταγγέλλουσα καταλήγει ότι υπέβαλε την εν λόγω καταγγελία διότι, ακόμα και αν υπάρχει άδεια για τη λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, η χρήση του θα πρέπει να περιορίζεται στην ασφάλεια της εταιρείας και όχι στον εκφοβισμό των εργαζομένων.

Έπειτα από σχετικά ερωτήματα της ΑΠΔΠΧ, η εταιρεία υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι δεν χρησιμοποιούσε κάμερες για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εργαζομένων, αλλά για την προστασία του εξοπλισμού, δεδομένου ότι η έδρα της βρίσκεται σε περιοχή με αρκετά αυξημένης εγκληματικότητας και πολλά περιστατικά κλοπών.

Η απόφαση της Αρχής

Στην απόφασή της η ΑΠΔΠΧ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τα στοιχεία της υπόθεσης, η βιντεοεπιτήρηση των γραφείων και των θέσεων εργασίας των εργαζομένων συνιστά υπέρμετρη προσβολή των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ αποτελεί απρόσφορο και αναποτελεσματικό μέτρο για την προστασία του εξοπλισμού από κλοπή ή την ασφαλή επεξεργασία των τηρούμενων προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η Αρχή επισημαίνει ότι η τυχόν αποτροπή ενδεχόμενης διάρρηξης, την οποία επικαλείται η εταιρεία λόγω της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο της μπορεί να επιτευχθεί με τις εξωτερικές κάμερες και την κάμερα στην είσοδο και όχι με τις κάμερες στα γραφεία και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ενώ η μη προσήκουσα ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την εισαγωγή και λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 11 του ν.2472/1997, το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 1/2011 Οδηγίας και την υπ’ αριθ. 115/2001 Οδηγία).

Ενόψει της βαρύτητας των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε στην εν λόγω εταιρεία πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση να προβεί σε μία σειρά διορθωτικών μέτρων, όπως η απεγκατάσταση των καμερών που βρίσκονται στους χώρους των γραφείων και στις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την ενημέρωση των εργαζομένων για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, πρόσφορο και σαφή τρόπο.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Αρχής εδώ.

Διαβάστε επίσης: Είναι νόμιμη η τοποθέτηση καμερών εντός αμφιθεάτρων στα πλαίσια μετάδοσης ή/και βιντεοσκόπησης των διαλέξεων;

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
send