logo-print

Πρωτοδικείο Αθηνών: Με θερμομέτρηση η είσοδος - Αναλυτικά τα μέτρα προστασίας

27/04/2020

04/05/2020

Θετικές προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων - Ερμηνεία του άρθρου IV της Σύμβασης της Νέας Υόρκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κατόπιν συνεννόησης και παρέμβασης του Προέδρου Δ.Σ.Α. Δημήτρη Βερβεσού και του Συμβούλου Ιωάννη Κάπου με τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών , για την ομαλή και εύρυθμή λειτουργία του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.26804/25.04.2020, ΦΕΚ Β΄ 1588/25.04.2020 Κ.Υ.Α. και την προστασία των πληρεξουσίων Δικηγόρων που θα χρειαστεί να προσέλθουν στο χώρο της πρ. Σχολης Ευελπίδων κατά τις επόμενες ημέρες, θα ληφθούν τα εξής μέτρα:

1) Όσον αφορά στην είσοδο στους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών θα παραμένει ανοικτή μόνον η κεντρική είσοδος της οδού Ευελπίδων.

2) Όλοι οι εισερχόμενοι θα θερμομετρούνται υποχρεωτικά κατά την είσοδο από κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη φυσιολογικής θερμοκρασίας θα απαγορεύεται η είσοδος και θα ειδοποιείται ο Ε.Ο.Δ.Υ. Προς τούτο προτείνουμε οι συνάδερφοι να προσέρχονται τουλάχιστον τριάντα λεπτά νωρίτερα της ώρας δικασίμου.

Ταυτόχρονα θα υπάρχει ημερήσια υπηρεσία συμβούλου ΔΣΑ, ο οποίος θα καλείται να πάρει αναβολή, εξυπηρετώντας συναδέρφους των οποίων απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των Δικαστηρίων.

Διαβάστε επίσης: Ειρηνοδικείο Αθηνών: Πώς θα λειτουργεί από 28 Απριλίου έως 15 Μαΐου

3) Για την είσοδο εντός κλειστών χώρων (κτιρίων, αιθουσών κλπ) θα είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου. Σας ενημερώνουμε ότι η μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου θα συνεπάγεται απαγόρευση εισόδου εντός των κτιρίων.

4) Θα διατίθενται από τον Δ.Σ.Α., στο χώρο των Δικαστηρίων της π. σχολής Ευελπίδων, μάσκες προστασίας προσώπου, σε περιορισμένο αριθμό, για όσους συναδέρφους τυχόν δεν διαθέτουν ή δεν έχουν προβλέψει την προμήθεια ατομικής μάσκας.

5) Οι υποθέσεις που θα εισάγονται προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο ασφαλιστικών μέτρων θα προκύπτουν από το σχετικό έκθεμα, το οποίο θα αναρτάται στο site του Δικηγορικού Σύλλογο Αθηνών προς ενημέρωση των μελών του και αποφυγή της άσκοπης προσέλευσης στα Δικαστήρια, πληρεξουσίων και διαδίκων, των οποίων οι υποθέσεις δεν εισάγονται προς συζήτηση.

Οι υποθέσεις του πινακίου θα εκφωνούνται ανά τριάντα λεπτά. Η ώρα δικασίμου κάθε υπόθεσης θα προκύπτει ρητώς εκ του πινακίου και ως εκ τούτου δεν θα είναι υποχρεωτική η προσέλευση κατά την 9.00 π.μ.

6) Προς αποφυγή συνωστισμού για το χρονικό διάστημα από τις 28-4-2020 έως και τις 30-6-2020, η εκδίκαση αιτήσεων εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικών προσημειώσεων θα γίνεται μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄/86/25-4-2020). Ειδικότερα η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, χωρίς την φυσική παρουσία διαδίκων, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

Ως εκ τούτου οι πληρεξούσιοι συνάδερφοι θα πρέπει την προτεραία της δικασίμου συζητήσεως της αιτήσεως, να καταθέσουν στην γραμματεία του κτιρίου 4 πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα για την έκδοση της απόφασης έγγραφα.

7) Από την 29/4/2020 θα ενεργοποιηθεί και η ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης.

Έτι περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι χώροι των κτιρίων της π. Σχολής Ευελπίδων έχουν απολυμανθεί από ειδικό συνεργείο.

Αναλυτικά η απόφαση, όπως δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ αναφέρει:

Η σημερινή ανακοίνωση αφορά μόνο τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων που ρυθμίζονται με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση.

Κατά τα λοιπά, μη αναφερόμενα στην παρούσα, ζητήματα ισχύουν οι προηγούμενες ανακοινώσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών (υπ αριθμ. 2607/13-3-2020, 2611/ 16-3-2020 και 2690/23-3-2020, τα αναφερόμενα στις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως).

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Με την νέα ΚΥΑ αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας με τις αναφερόμενες σ' αυτό εξαιρέσεις για το χρονικό διάστημα από 28.04.2020 έως και 15.05.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Όσον αφορά στην είσοδο στους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι θα παραμένει ανοικτή μόνον η κεντρική είσοδος της οδού Ευελπίδων.

Όλοι οι εισερχόμενοι θα θερμομετρούνται υποχρεωτικά κατά την είσοδο από κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη φυσιολογικής θερμοκρασίας θα απαγορεύεται η είσοδος και Θα ειδοποιείται ο Ε.Ο.Δ.Υ.

Προς τούτο προτείνουμε οι κύριοι πληρεξούσιοι και οι παράγοντες των δικών (διάδικοι, μάρτυρες) να προσέρχονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά νωρίτερα της ώρας δικασίμου.

Για την είσοδο εντός κλειστών χώρων (κτιρίων, αιθουσών κλπ) θα είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου. Σας ενημερώνουμε ότι η μη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου θα συνεπάγεται απαγόρευση εισόδου εντός των κτιρίων.

Γνωστοποιούμε δε σε εσάς, ότι το πλαίσιο λειτουργίας του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 28.04.2020 έως και 15.05.2020 έχει ως εξής : 

 

1. Συζητούνται αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων στις αίθουσες του κτιρίου 5, που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ' άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Οι υποθέσεις και η ώρα εκδίκασής τους που θα εισάγονται προς συζήτηση σε κάθε δικάσιμο θα προκύπτουν από το σχετικό έκθεμα, το οποίο θα γνωστοποιείται στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προς ανάρτηση και ενημέρωση των μελών του. Η εκφώνηση κάθε υπόθεσης θα γίνεται με διαφορά τριάντα (30) λεπτών από την προηγούμενη. Το κλείσιμο των φακέλων μετά τη συζήτηση θα ορίζεται από τον Πρόεδρο της έδρας με γραπτό σημείωμα, το όποιο θα χρησιμοποιείται για την είσοδο στα δικαστήρια κατά την ημερομηνία κλεισίματος του φάκελου.

2. Ήδη προσδιορισμένες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που δεν έχουν κάποιο από τα ως άνω περιγραφόμενα στην πρώτη περίπτωση της παρούσας αντικείμενα δεν εισάγονται προς συζήτηση και ως εκ τούτου δεν εκφωνούνται. 

3. Εκτός από την κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο κάποιο από τα περιγραφόμενα στην πρώτη περίπτωση της παρούσας, είναι δυνατή η κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων με αντικείμενο άλλο από τα περιγραφόμενα στην πρώτη περίπτωση της παρούσας, εφόσον έχουν αίτημα χορήγησης ή ανάκλησης προσωρινής διαταγής και εφόσον κριθούν εξαιρετικά επείγουσες από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. 

4. Είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον έχουν αίτημα προσωρινής διαταγής μόνο αν κριθούν εξαιρετικά επείγουσες από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. 

5. Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών ασφαλιστικών μέτρων και εκούσιας δικαιοδοσίας γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Η διατήρηση των προσωρινών διαταγών, των υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας και ασφαλιστικών μέτρων που δεν συζητούνται, λόγω του ότι δεν έχουν κάποια από τα αντικείμενα της πρώτης περίπτωσης της παρούσης, Θα γίνεται, οίκοθεν από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από τους διαδίκους. Η ισχύς της προσωρινής διαταγής θα ορίζεται έως την έκδοση απόφασης. 

6. Κατατίθενται και συζητούνται αιτήσεις εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικών προσημειώσεων. Η κατάθεση αίτησης Θα γίνεται στο κτίριο 4 αίθ. 4.

Σημειώνουμε, προς ενημέρωση των κ.κ πληρεξουσίων, ότι από την 2914/2020 θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης.

Για το χρονικό διάστημα από τις 28-4-2020 έως και τις 30-6-2020, η εκδίκαση αιτήσεων εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικών προσημειώσεων θα γίνεται μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α'/86/25-4-2020). Ειδικότερα η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, χωρίς την φυσική παρουσία διαδίκων, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ. Ως εκ τούτου οι κύριοι πληρεξούσιοι θα πρέπει μέχρι και την προτεραία της δικασίμου συζητήσεως της αιτήσεως, να καταθέσουν στην γραμματεία του κτιρίου 4 πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα για την έκδοση της απόφασης έγγραφα.

Η παραλαβή των αποφάσεων από τη γραμματεία του κτιρίου 4 θα είναι δυνατή την επομένη της δικασίμου. 

7. Δεν χορηγούνται αντίγραφα από το αρχείο των ασφαλιστικών μέτρων. 

8. Σημειώνουμε ότι το σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων, εξακολουθεί υα λειτουργεί, για τις διαδικασίες που υποστηρίζονταν έως την 12-3-2020 και όσες έχουν προστεθεί έως σήμερα. 

Πηγή: dsa.gr
Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Κατ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ