logo-print

Σε ισχύ οι προσωρινές δικονομικές ρυθμίσεις λόγω COVID-19 - Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4722/2020

Τι προβλέπεται για τη λειτουρία των δικαστηρίων έως το τέλος του 2020, την ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών, τα ένσημα και τις διοικητικές διαδικασίες

16/09/2020

06/10/2020

Περιουσιακά Εγκλήματα απλό

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΑΜ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗΣ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4722/2020.

Μεταξύ άλλων, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης (Μέρος Θ, άρθρο 70-77).

Διαβάστε σχετικά: Τροπολογία: Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για διοικητικά, πολιτικά και ποινικά δικαστήρια - Διατάξεις για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη

Οι νέες διατάξεις σε ό,τι αφορά τα πολιτικά δικαστήρια προβλέπουν:

1. Τη δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου.

2. Τον χρονικό καταμερισμό εντός της αυτής ημέρας όλων των εγγεγραμμένων στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεων, πλην εκείνων της νέας τακτικής διαδικασίας.

3. Τη δυνατότητα αναβολής ατελώς, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο, αφού υποβληθεί το αργότερο έως τη δωδέκατη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας κοινή ανέκκλητη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 του ΚΠολΔ.

4. Τη δυνατότητα η υπόθεση να τίθεται προς συζήτηση στην αρχή του πινακίου ή του εκθέματος μετά από σχετική δήλωση των διαδίκων, στην περίπτωση που η συζήτηση αυτής διεξάγεται χωρίς την εξέταση μάρτυρα

5. Τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό της συζήτησης κάθε υπόθεσης, που ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, χωρίς την υποχρέωση της εκ νέου κλήτευσης των διαδίκων.

Διαβάστε επίσης: Η απονομή δικαιοσύνης στην Ελλάδα σε αριθμούς (Πίνακες)

Σχετικά με την λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων οι ψηφισθείσες διατάξεις προβλέπουν :

1. Τη δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 καί 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 επ. ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας, κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής, κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας, κατά τα άρθρα 80 ΠΚ και 82 προϊσχύοντος ΠΚ και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά το άρθρο 82 παρ. 5 του προϊσχύοντος ΠΚ.

2. Τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εκ μέρους των διαδίκων/αιτούντων διαβίβαση και υποβολή των υπομνημάτων που υποβάλλονται μετά το πέρας της ανακρίσεως κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ, καθώς και για την διαβίβαση προς τους διαδίκους αντιγράφου των εισαγγελικών προτάσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 138 παρ. 3, 308 παρ. 2 και 309 παρ. 2 ΚΠΔ.

Σε ό,τι αφορά τη διοικητική δικαιοσύνη, οι ψηφισθείσες διατάξεις προβλέπουν:

1. Την χορήγηση κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμίας επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος στο ΣτΕ

2. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος.

3. Στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών διατάξεων:

βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, προθεσμία επτά (7) ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης,

4. Oι δηλώσεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α'8), της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 2717/1999 και 231 του ν. 4700/2020 (Α' 127) μπορούν να συντάσσονται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης,

Σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα αντίγραφα αποφάσεων οι ψηφισθείσες διατάξεις προβλέπουν ότι

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβολών και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

2. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μπορεί να υποβληθεί χωρίς ο αιτών να προβεί σε ηλεκτρονική πληρωμή της προβλεπόμενης σήμανσης.

Το αιτηθέν έγγραφο χορηγείται σε έντυπη μορφή ή αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και κατά την παραλαβή από τον αιτούντα επικολλάται ή επισυνάπτεται η σήμανση των προβλεπόμενων πόρων στην αίτηση και το αιτηθέν έγγραφο.

Αναστολή διοικητικών διαδικασιών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και για το χρονικό διάστημα από 21.9.2020 έως 31.12.2020, δύναται να τροποποιείται η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, καθώς και να αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής τελών, παραβόλων και εισφορών που απαιτούνται για την έκδοση των ως άνω εγγράφων.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4722/2020, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η αοριστία των ανακοπών του ΚπολΔ - Δημοσιεύματα ΕπολΔ Νο 29

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ευθύνη του εκχωρητή απαίτησης κατά τα άρθρα 467-468 ΑΚ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ