logo-print

Σειρά μεταρρυθμίσεων στα τελωνεία με στόχο την αύξηση των εξαγωγών

Η διαιτησία των επιμελητηρίων

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Το δίκαιο των μετασχηματισμών επιχειρήσεων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Σειρά δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βελτίωση της λειτουργίας των τελωνείων προανήγγειλε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που  έχουν  συντελεσθεί  στα  τελωνεία  θα  παρουσιασθούν  την Τρίτη 18 Μαρτίου, σε ειδική ημερίδα σχετικά με το θέμα προώθησης των εξαγωγών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών υλοποιεί κατά το τελευταίο έτος σειρά δράσεων στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βελτίωση της λειτουργίας των τελωνείων και την απλοποίηση των διαδικασιών τους, η οποία επικουρείται  από  τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, καθώς και  από  εμπειρογνώμονες  Ευρωπαϊκών Κρατών – Μελών, υπό  τον  συντονισμό  της  Task  Force Greece.

Η σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί ειδικά κατά τους τελευταίους μήνες, επαληθεύτηκε πρόσφατα από τον ΠΟΤ, ο οποίος αξιολόγησε 3 τελωνεία και τις αρμόδιες κεντρικές τελωνειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Κύριες δράσεις για  την  επίτευξη  των  ανωτέρω στόχων  αποτελούν:

 • η  απλοποίηση  των  τελωνειακών διαδικασιών 
 • η  δημιουργία  της  «Ενιαίας  Θυρίδας»  για  την  παροχή  υπηρεσιών μιας  στάσης, προς  τους  συναλλασσόμενους.

Οι 9 σημαντικότερες τελωνειακές μεταρρυθμίσεις που εντόπισε ο ΠΟΤ είναι:

 1. Η μείωση του κόστους των εξαγωγών, με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την είσπραξη των  Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) μόνο εκτός τελωνειακού καταστήματος και εκτός ωραρίου λειτουργίας.
 2. Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μιας εξαγωγής, με την άμεση απελευθέρωση όλων των τελωνειακών διασαφήσεων, χάρη στο εξελιγμένο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου του ICISnet. Όλα τα εμπορεύματα μεσαίου και χαμηλού κινδύνου αποδεσμεύονται πλέον σε χρόνο λιγότερο της 1 ώρας.
 3. Ο περιορισμός της ανάγκης της φυσικής παρουσίας του συναλλασσόμενου στο τελωνείο και με την ηλεκτρονική εφαρμογή αποστολής των εγγράφων της διασάφησης μέσω του ICISnet.  
 4. Η αποδοχή όλων των εγγράφων και με fax/mail, καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισής τους στο τελωνείο σε πρωτότυπη μορφή.
 5. Η δυνατότητα να ελέγχονται τα εμπορεύματα και εκτός τελωνείου, σε καθορισμένες τοποθεσίες.
 6. Η περαιτέρω διευκόλυνση του εξαγωγέα με την  παρακολούθηση της πορείας της διασάφησης εξαγωγής μέσα από το ICISnet, μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων με το Τελωνείο.
 7. Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των 2 μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας, με σκοπό τη συνεχή εξυπηρέτηση των εξαγωγέων:
  • το τελωνείο του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος» λειτουργεί σε 24-ωρη βάση
  • το Ε΄ τελωνείο Πειραιά λειτουργεί μέχρι τις 9μμ
 8. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των υπολοίπων εξαγωγών και εκτός ωραρίου και εκτός τελωνείου, με μια απλή αίτηση στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής.
 9. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, μέσω του ICISnet, όπου το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου δεν αναγράφεται πλέον πάνω στη διασάφηση εξαγωγής και έτσι οι τελωνειακοί έλεγχοι είναι αιφνιδιαστικοί, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους. Η δράση αυτή σε συνδυασμό με περισσότερο στοχευμένους ελέγχους, συμβάλλει στην πάταξη του λαθρεμπορίου και στον περιορισμό φαινομένων διαφθοράς.

Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. Κων/νο  Νηχωρίτη, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι ενέργειες για την υλοποίηση εντός του 2014 και των παρακάτω δράσεων:

 • Εκσυγχρονισμός  των  τεχνικών  μέσων  για  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  των  διενεργούμενων  ελέγχων (όπως X-Ray, συστήματα  αυτόματης  καταγραφής  οχημάτων, ιχνηλασία – σήμανση  καπνικών / αλκοολούχων  προϊόντων).
 • Εγκατάσταση  συστήματος  εισροών – εκροών  στις  φορολογικές  αποθήκες  καυσίμων  για  την  πάταξη  του  λαθρεμπορίου  καυσίμων.
 • Ολοκληρωμένη  στρατηγική  για  την  παράνομη  διακίνηση  καπνικών  προϊόντων  σε  συντονισμό  με  την  Ελληνική  Αστυνομία  και  το  Λιμενικό  Σώμα.
 • Αναδιάρθρωση  της  δομής  και  λειτουργίας  της  Τελωνειακής  Διοίκησης, σε  κεντρικό  και  περιφερειακό  επίπεδο, με  στόχο τη μείωση τουλάχιστον  20%  των  υφιστάμενων  δομών, την  αύξηση  των  εσόδων, των  διενεργούμενων  ελέγχων  και  γενικά  της  αποτελεσματικότητας  των  τελωνειακών  λειτουργιών.
 • Ανάπτυξη  συστήματος  στοχοθεσίας  και  αξιολόγησης  υπηρεσιών  και  προϊσταμένων.

Επίσης  οι τελωνειακές αρχές κατά την άσκηση του ελεγκτικού και διωκτικού τους έργου, προέβησαν κατά  το  έτος  2013 σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις:

 • ναρκωτικών ουσιών (17 υποθέσεις / 24.197,60 γραμ. ηρωίνης, 29.917 γραμ. κάνναβης, 30.078 γραμ. όπιο κλπ)
 • όπλων και πυρομαχικών (7 υποθέσεις)
 • κλεμμένων οχημάτων (63 οχήματα)
 • τσιγάρων (225 υποθέσεις / 183.154.035 τεμάχια) και λοιπών καπνικών προϊόντων (115 υποθέσεις)
 • παραποιημένων προϊόντων (8.732.137 τεμάχια)
 • ρευστών διαθεσίμων (2.412.142 ευρώ).

Τέλος κατά το 2013 τα τελωνεία προέβησαν στην βεβαίωση:

 • 19.718.489 ευρώ προστίμων για απλές τελωνειακές παραβάσεις
 • 74.152.275 ευρώ ευρώ πολλαπλών τελών για λαθρεμπορίες.   
Πηγή: minfin.gr
Το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Το σύγχρονο δικαίωμα επιφάνειας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ