logo-print

ΣτΠ: Επιστροφή ποσού που παρακρατήθηκε, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, από σύνταξη αναπηρίας

25/10/2017

16/11/2017

Η Διαμεσολάβηση
H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τέως τακτικός υπάλληλος του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ, κρίθηκε ως ανίκανος να εξακολουθήσει την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων από τη Β/βάθµια Υγειονοµική Επιτροπή ΠΕΔΥ και απολύθηκε από την υπηρεσία του την 7η Νοεµβρίου 2014.

Καθώς βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2014, δεν µπόρεσε να πληροφορηθεί ποια ηµεροµηνία θεωρείται ως ηµεροµηνία λήξης της συντάξιµης υπηρεσίας του και έναρξης της συνταξιοδότησής του, µε αποτέλεσµα να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, λόγω αναπηρίας, την 5η Δεκεµβρίου 2014.

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, η συνταξιοδότηση αρχίζει από την ηµεροµηνία της αίτησης, οπότε κλήθηκε να επιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, κάθε ποσό που έλαβε ως µισθοδοσία µετά την απόλυσή του και ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήµανε ότι χωρίς δική του υπαιτιότητα, αλλά λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης και καθοδήγησης εκ µέρους των ασφαλιστικών οργάνων, ο ενδιαφερόµενος υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης, µετά την παρέλευση σχεδόν ενός µηνός από την οριστική κρίση της υγειονοµικής επιτροπής περί µη ιάσιµης αναπηρίας του και έτσι απώλεσε το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα επί 27 ηµέρες, µε δυσµενείς για αυτόν οικονοµικές συνέπειες, αφού κλήθηκε να επιστρέψει, ποσό περίπου 1.000 € που αναλογεί σε παροχές της επίµαχης χρονικής περιόδου.

Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα των 27 ηµερών, ο ενδιαφερόµενος δεν µπορούσε να θεωρηθεί από την υπηρεσία ούτε εν ενεργεία υπάλληλος, αφού απολύθηκε την 7/11/2014 ούτε συνταξιούχος, αφού συνταξιοδοτήθηκε την 5/12/2014 ούτε όµως ασθενής αφού επέστρεψε κάθε ποσό που έλαβε ως µισθό κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής του άδειας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε, για να µη δηµιουργηθούν κενά ασφαλιστικής προστασίας για τον ανυπαίτιο ασφαλισµένο, η Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ), δηλαδή το δευτεροβάθµιο διοικητικό όργανο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να δώσει τη δυνατότητα παράτασης του ασφαλιστικού δεσµού καθ΄ όλο το χρονικό διάστηµα, που ο ενδιαφερόµενος λάµβανε αναρρωτική άδεια µε αποδοχές, ώστε η καταβολή της σύνταξης να αρχίσει µετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειας την 31η Δεκεµβρίου 2014.

Εναλλακτικά, η Ανεξάρτητη Αρχή πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση του ενδιαφεροµένου και να µην παρακρατηθεί, τουλάχιστον, το αναλογούν ποσό της µισθοδοσίας από 7 Νοεµβρίου 2014 έως 5 Δεκεµβρίου 2014 από τα αναδροµικά της σύνταξής του και να του επιστραφεί το παρακρατηθέν ποσό.

Η Τοπική Διοικητική Επιτροπή έκανε δεκτή την ένσταση και απάλλαξε τον ενδιαφερόµενο από το ποσό που καταλογίστηκε σε βάρος του για το χρονικό διάστηµα από 7 Νοεµβρίου έως 5 Δεκεµβρίου 2014.

Δείτε το σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη 

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ