logo-print

Συμφωνία ΕΕ - Ιαπωνίας για την ασφαλή ροή δεδομένων (Απόφαση επάρκειας)

Αμοιβαία αναγνώριση για τα συστήματα προστασίας δεδομένων ως «ισοδύναμα», πράγμα που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή ροή δεδομένων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας

Διεθνής εμπορική διαιτησία - Τόμος Ι -Β έκδοση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν σήμερα με επιτυχία τις συζητήσεις τους σχετικά με την αμοιβαία επάρκεια.

Συμφώνησαν να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα συστήματα προστασίας δεδομένων κάθε μέρους ως «ισοδύναμα», πράγμα που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή ροή δεδομένων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας.

Κάθε πλευρά θα ξεκινήσει τώρα τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες της για την έγκριση της εκ μέρους της διαπίστωσης της επάρκειας. Για την ΕΕ, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την έκδοση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και τη λήψη της έγκρισης μιας επιτροπής η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Μόλις ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή θα εκδώσει την απόφαση περί επάρκειας για την Ιαπωνία.

Η κα Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: ««Η Ιαπωνία και η ΕΕ είναι ήδη στρατηγικοί εταίροι. Τα δεδομένα αποτελούν το καύσιμο της παγκόσμιας οικονομίας και η συμφωνία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα ασφαλούς ροής των δεδομένων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των οικονομιών μας. Ταυτόχρονα, επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας σε κοινές αξίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι, με τη συνεργασία, μπορούμε να διαμορφώσουμε τα παγκόσμια πρότυπα προστασίας των δεδομένων και να επιδείξουμε από κοινού ηγετική στάση σ' αυτόν τον σημαντικό τομέα.»

Διαβάστε επίσης: GDPR: Πώς γίνονται οι διαβιβάσεις δεδομένων προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς;

Η εν λόγω συμφωνία περί αμοιβαίας επάρκειας θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο χώρο ασφαλούς ροής δεδομένων στον κόσμο, με βάση υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν ισχυρή προστασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται στην Ιαπωνία. Εξάλλου, η συμφωνία αυτή θα συμπληρώσει τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφελούνται από την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μ' αυτόν τον βασικό εμπορικό εταίρο, καθώς και από προνομιακή πρόσβαση στα 127 εκατομμύρια Ιαπώνων καταναλωτών. Με τη συμφωνία αυτή, η ΕΕ και η Ιαπωνία επιβεβαιώνουν ότι, στην ψηφιακή εποχή, η προώθηση υψηλών προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου συμβαδίζουν. Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, η απόφαση περί επάρκειας αποτελεί τον απλούστερο τρόπο για να εξασφαλιστεί ασφαλής και σταθερή ροή των δεδομένων.

Τα βασικά στοιχεία των αποφάσεων περί επάρκειας

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα προβλέπει αμοιβαία αναγνώριση ισοδύναμου επιπέδου προστασίας των δεδομένων από την ΕΕ και την Ιαπωνία. Η απόφαση, όταν εκδοθεί, θα καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται για εμπορικούς σκοπούς, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ ενωσιακών και ιαπωνικών αρχών με σκοπό την επιβολή του νόμου, διασφαλίζοντας την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων σε όλες αυτές τις ανταλλαγές.

Για να τηρήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η Ιαπωνία δεσμεύτηκε να παράσχει τις ακόλουθες πρόσθετες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ, προτού η Επιτροπή εκδώσει επίσημα την απόφαση περί επάρκειας:

  • Ένα σύνολο κανόνων που θα παρέχουν στα φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ των οποίων προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Ιαπωνία πρόσθετες εγγυήσεις, οι οποίες θα γεφυρώνουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων προστασίας των δεδομένων. Οι εν λόγω πρόσθετες εγγυήσεις θα ενισχύουν, για παράδειγμα, την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, τους όρους υπό τους οποίους τα δεδομένα των πολιτών της ΕΕ θα μπορούν να διαβιβαστούν περαιτέρω από την Ιαπωνία σε άλλη τρίτη χώρα, και τα ατομικά δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα και διόρθωσής τους. Οι κανόνες αυτοί θα δεσμεύουν τις ιαπωνικές εταιρείες που εισάγουν δεδομένα από την ΕΕ και θα μπορούν να επιβληθούν από την ιαπωνική ανεξάρτητη αρχή προστασίας των δεδομένων (PPC) και τα ιαπωνικά δικαστήρια.
  • Έναν μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τη διερεύνηση και την επίλυση καταγγελιών Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με την πρόσβαση στα δεδομένα τους από τις δημόσιες αρχές της Ιαπωνίας. Ο εν λόγω νέος μηχανισμός θα τελεί υπό τη διαχείριση και την εποπτεία της ιαπωνικής ανεξάρτητης αρχής προστασίας των δεδομένων.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή σχεδιάζει να εκδώσει την απόφαση περί επάρκειας το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους με τη συνήθη διαδικασία:

  • Έγκριση του σχεδίου απόφασης περί επάρκειας από το Σώμα των επιτρόπων
  • Γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ), ακολουθούμενη από διαδικασία επιτροπολογίας
  • Ενημέρωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • Έκδοση της απόφασης περί επάρκειας από το Σώμα των επιτρόπων

Παράλληλα, η Ιαπωνία θα ολοκληρώσει τη διαπίστωση της επάρκειας από την πλευρά της.

Ιστορικό του φακέλου

Όπως εξήγγειλε τον Ιανουάριο του 2017 στην ανακοίνωσή της με θέμα Ανταλλαγή και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με σκοπό την έκδοση απόφασης περί επάρκειας με την Ιαπωνία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ βασίζεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, ο οποίος προβλέπει διάφορα μέσα για τη διαβίβαση δεδομένων προς τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί επάρκειας.

Διαβάστε επίσης: Η ΕΕ και η Ιαπωνία υπογράφουν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης

Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφασεων

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

send