logo-print

Συμμετοχή δικηγόρων στην έκδοση συντάξεων: Σοβαρά προβλήματα από την προωθούμενη τροπολογία

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με τη συμμετοχή δικηγόρων στην έκδοση συντάξεων

23/04/2021

26/04/2021

Συλλογικό εργατικό δίκαιο - 3η έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με τη συμμετοχή δικηγόρων στην έκδοση συντάξεων

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη της το περιεχόμενο της τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων», που αφορά στη συμμετοχή δικηγόρων στη διαδικασία έκδοσης συντάξεων, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντελώς αιφνίδια προώθησε τη σχετική τροπολογία, χωρίς να υιοθετήσει ουσιώδεις θέσεις των δικηγόρων και των οικονομολόγων, που παρουσιάστηκαν στη μοναδική συνάντηση που έγινε και κατά παράβαση της κοινοβουλευτικής τάξης, με την εισαγωγή της την τελευταία στιγμή σε άσχετο νομοσχέδιο.

Το Δικηγορικό Σώμα, σύμφωνα και με την από 4.4.2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, θεωρεί, κατ’ αρχάς, θετική την πρόθεση της Κυβέρνησης να αναθέσει μέρος της διαδικασίας έκδοσης συντάξεων σε δικηγόρους.

Ο δικηγόρος, ως δημόσιος λειτουργός, δύναται και πρέπει να συμβάλλει στην επίλυση ενός τεράστιου κοινωνικού προβλήματος, που ταλαιπωρεί δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένουν για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα τη λήψη της σύνταξής τους.

Η συμμετοχή όμως των δικηγόρων στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνει με την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

1. Διαφάνεια, αξιοκρατία και αντικειμενικότητα στην ανάθεση των υποθέσεων.

Η επιλογή των δικηγόρων, στους οποίους θα ανατίθεται μία υπόθεση, θα πρέπει να γίνεται από τον ΕΦΚΑ, ανά υποκατάστημα, από τον κατάλογο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου , στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν υποστεί τη σχετική ειδική επιμόρφωση - ενημέρωση στα συστήματα του ΕΦΚΑ, και όχι απευθείας από τους ασφαλισμένους.

Νέα υπόθεση θα ανατίθεται στον ίδιο δικηγόρο, μόνο μετά την εξάντληση των δικηγόρων του καταλόγου.

Κατά την ανάθεση των υποθέσεων πρέπει να τηρείται η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, δηλ. η ανάθεση να γίνεται κατά σειρά αρχαιότητας αιτήματος του ασφαλισμένου.

Έτσι, εξασφαλίζεται η αντικειμενική, αδιάβλητη επιλογή και να αποφεύγονται συχνά παρατηρούμενες παθογένειες του συστήματος.

Οι δικηγόροι δεν συνδέονται με ουδεμία έννομη σχέση με τους ασφαλισμένους και η μόνη επικοινωνία μαζί τους πρέπει να περιορίζεται σε τυχόν συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί της υπόθεσής τους.

2. Η ευθύνη του δικηγόρου, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων

Η ευθύνη του δικηγόρου ρυθμίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και δεν δικαιολογείται καμία παρέκκλιση από αυτές. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη των δικηγόρων δεν μπορεί να εξομοιώνεται με αυτή των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ , αφού ο συμπράττων δικηγόρος συντάσσει μόνον εισήγηση - σχέδιο απόφασης , ενώ την τελική ευθύνη φέρει ο αρμόδιος υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Περαιτέρω, σε περίπτωση σφαλμάτων, η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον ασφαλισμένο, που καρπώθηκε την ωφέλεια, και όχι από τον δικηγόρο. Η ισχύς των συντασσόμενων σχεδίων ως Διοικητικών Πράξεων χωρίς έλεγχο και υπογραφή από το αρμόδιο προς τούτο Όργανο του e-ΕΦΚΑ, μετά την πάροδο άπρακτης προθεσμίας 30 ημερών, εγείρει ζητήματα συνταγματικότητας της ρύθμισης.

3. Επιμόρφωση δικηγόρων από το Υπουργείο ή τον e-ΕΦΚΑ

Η επιμόρφωση και κατάρτιση των δικηγόρων θα πρέπει γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή/και τον e-ΕΦΚΑ. Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων θα παρέχει μόνο υποστηρικτική συνδρομή, μέσω των πληροφοριακών της συστημάτων.

4. Η αποζημίωση των δικηγόρων για το έργο που θα επιτελούν θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή συμμετοχή στην αποζημίωση αυτή.

Η προωθούμενη τροπολογία , ως έχει σήμερα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση της πρόθεσης της κυβέρνησης για την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων , φαλκιδεύει , επί της ουσίας, τον σκοπό που επιδιώκει, δημιουργεί δυσανάλογες ευθύνες στους εμπλεκόμενους δικηγόρους και κίνδυνο ανάπτυξης ολιγοπωλιακών καταστάσεων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το δικηγορικό σώμα.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έστω την ύστατη στιγμή, να εισακούσει τις προτάσεις του δικηγορικού σώματος και των οικονομολόγων και να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Πηγή: dsa.gr
Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 2η έκδοση- καλλιτεχνικό

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗΣ Ν.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογενειακό Δίκαιο 9η έκδοση