logo-print

Συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου

09/02/2018

12/02/2018

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία».

Οι υποψήφιοι δικηγόροι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα περιγραφόμενα είτε στην παράγραφο (Α), είτε στην παράγραφο (Β), είτε στην παράγραφο (Γ) δικαιολογητικά, καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (Δ) και (Ε):

Α. (α) Βεβαιώσεις φορέα σχετικού με τον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας στον οποίο απασχολήθηκε ο δικηγόρος ή/και (β) αντίγραφα δικογράφων που έχουν κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίου ή αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων επί δικών στις οποίες παρέστη ο δικηγόρος ή αντίγραφα υπομνημάτων ή προσφυγών που έχουν κατατεθεί ενώπιον αρμοδίων διοικητικών αρχών (απαιτούνται και είναι επαρκή δύο αντίγραφα δικογράφων ή/και δυο αντίγραφα αποφάσεων ανά έτος). Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία (α) ή/και (β) θα πρέπει να προκύπτει διετής τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας.

Β. (α) Μεταπτυχιακό τίτλο νομικής σχολής ή τμήματος νομικής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης ή του δικαίου διεθνούς προστασίας ή του δικαίου προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του διεθνούς δικαίου ή των διεθνών σπουδών, νομίμως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και (β) αποδεικτικά της σχετικής εμπειρίας του δικηγόρου κατά την έννοια των στοιχείων (α) ή/και (β) της παραγράφου (Α) με τα οποία πιστοποιείται σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.

Διαβάστε επίσης: Κατατέθηκε η τροπολογία για την ανανέωση αδειών διαμονής αλλοδαπών

Γ. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει πολύ καλή γνώση αγγλικών.

Ε. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλη, από την οποία να προκύπτει ότι διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς και η αίτηση συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται με χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος Α3, θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 06.03.2018 στην Υπηρεσία Ασύλου (Κεντρική Υπηρεσία, οδός Κανελλοπούλου 2, Αθήνα, ΤΚ 10177). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.

Η γραπτή διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί, μεταξύ των υποψήφιων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής και συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της παρ. 1 του άρθρου. 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης, στην Αθήνα σε χώρο που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επίσης δήλωση, η οποία συμπληρώνεται με χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος Α3, στην οποία αναφέρονται κατά σειρά προτεραιότητας οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου στις οποίες επιθυμούν να παρέχουν νομική συνδρομή εφόσον επιλεγούν.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Ένδικα Μέσα και Ανακοπές - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Δικονομικά ζητήματα του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΠΕΡΔΟΚΛΗ ΕΛΛΗ