logo-print

Συμβολαιογράφοι: Ανακοίνωση για τις βεβαιώσεις μηχανικών

Ρούσκας: Στα θέματα δόμησης και απόκτησης κυριότητας ακινήτων φυσικά οφείλουμε σοβαρότητα

19/06/2023

22/06/2023

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια δηλώσεων, δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων αναφορικά με την εγκυρότητα των βεβαιώσεων των μηχανικών, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος κ. Γεώργιος Ρούσκας μετά από σχετική απόφαση του Οργάνου, δήλωσε:

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι μηχανικοί υπηρετούν το θεσμικό τους ρόλο στις δικαιοπραξίες επί ακινήτων, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των τεχνικών στοιχείων των ακινήτων που μεταβιβάζονται. Αποδέκτες των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που εκδίδονται από τους μηχανικούς είναι οι συμβολαιογράφοι.

Μετά την έναρξη ισχύος της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης ιδιοκτησίας, αποκαλύπτεται ότι από τις 2.106.181 δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων και 3.069.165 βεβαιώσεις μηχανικών από το 2011 έως 14.02.2023, ένας μεγάλος αριθμός από αυτές, η ακρίβεια του οποίου είναι σε γνώση του ΤΕΕ λόγω της σχετικής πλατφόρμας που το ίδιο τηρεί, είναι ανακριβείς.

Οι ανακριβείς αυτές δηλώσεις αφορούν σε έναν εξίσου μεγάλο αριθμό μεταβιβαστικών συμβολαιογραφικών πράξεων από τις δεκάδες χιλιάδες που έχουν γίνει από το 2011 μέχρι σήμερα.

Αυτό έχει ως άμεση προβλεπόμενη εκ του νόμου συνέπεια την ακυρότητα των πράξεων αυτών και δημιουργεί την ανάγκη επανάληψης όλων αυτών των συμβολαιογραφικών πράξεων, προκειμένου να προσαρτηθούν σε αυτές ορθές υπαγωγές και βεβαιώσεις των μηχανικών.

Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, ενώ κατά τα λοιπά έχει ακολουθηθεί από τον συμβολαιογράφο η νόμιμη διαδικασία σύνταξης της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης, εν τούτοις ο αγοραστής, ο λαμβάνων την γονική παροχή ή ο δωρεοδόχος δεν έχει νομικώς αποκτήσει τα μεταβιβαζόμενα σε αυτόν εμπράγματα δικαιώματά του, λόγω της ακυρότητας των πράξεων αυτών που έχει προκληθεί από τις ανακριβείς – εσφαλμένες υπαγωγές και βεβαιώσεις των μηχανικών. Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της απόγνωσης, στην οποία περιέρχεται εις εκ των συμβαλλομένων στην συμβολαιογραφική πράξη προσώπων, ιδίως όταν έχει καταβληθεί τίμημα.

Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται όταν ο μεταβιβάζων είναι «άφαντος», αποβιώσας ή αδυνατεί να προσκομίσει τα αναγκαία για την επανάληψη της συμβολαιογραφικής πράξης έγγραφα όπως λ.χ. φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα (συνηθέστατο φαινόμενο στην εποχή μας).

Αλήθεια είναι ότι υπήρξαν επιτυχείς νομοθετικές ρυθμίσεις, βελτιωτικές των νόμων περί αυθαιρέτων, απότοκες της αγαστής συνεργασίας της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας και του ΤΕΕ. Μεταξύ των μηχανικών και των συμβολαιογράφων υφίσταται μεν συνεργασία όμως οι τελευταίοι ούτε έχουν την σχετική αρμοδιότητα ούτε μπορούν εκ του αντικειμένου να ελέγξουν το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας και των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Επομένως, στο πνεύμα αυτό, απαιτείται η συνεργασία όλων μας, με σύγχρονες, απόλυτα νόμιμες και θεσμικές διαδικασίες, θέτοντας σαφείς και νομικά στέρεες βάσεις και για το μέλλον, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ότι, χιλιάδες, σήμερα, ακίνητα έχουν τεθεί ή πρόκειται στο εγγύς μέλλον να τεθούν εκτός συναλλαγής και να προωθήσουμε άμεσα την ενδεδειγμένη νομοθετική ρύθμιση για την λύση του ζητήματος που και οι δύο πολύ καλά γνωρίζουμε. Επιδίωξή μας είναι όχι η στείρα αντιπαράθεση, όχι η εκστόμιση υποτιμητικών εκφράσεων, όχι η σύγκρουση για την σύγκρουση αλλά η λύση του κοινωνικού προβλήματος, την ύπαρξη του οποίου και οι δύο γνωρίζουμε.

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της

ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send