logo-print

Τέσσερις θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου

19/10/2020

20/10/2020

Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Φορολογικός Πολυκώδικας - Σεπτέμβριος 2022

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

 

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου προσκαλεί ασκούμενους/ ες δικηγόρους, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τούς σε αυτόν, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτησή τούς και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Α' 208), να υποβάλούν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (16-10-2020) της παρούσας πρόσκλησης στον χώρο ανακοινώσεων του κτιρίου του Συλλόγου (Γεωργίου Γενναδίου 4, ΑΘήνα Τ.Κ. 10678, ισόγειο), στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (απο ίιίτ) και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 27-10-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι υποβάλλούν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 3ος όροφος, ώρες 9:00-14:00), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε με ηλεκτρονικό ή κανονικό ταχυδρομείο.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσού, έχει οριστεί σε τέσσερα (4) άτομα.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων ορtζέται σε οκτώ (8) ώρες. Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις - πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο από τη Νομική Υπηρεσία τον Συλλόγου μηνιαίο παρουσιολόγιο.

Την προσεχή περίοδο η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από 15-11-2020 και λήγει στις 15-5-2021, στο τέλος δε της άσκησης θα χορηγείται βεβαίωση στον ασκούμενο από τον Σύλλογο.

Σε περίπτωση, κατά την οποία οι υποψήφιοι που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι των προβλεπόμενων θέσεων, η επιλογή γίνεται με κλήρωση, η οποία Θα διενεργηθεί στο κτίριο του Συλλόγου επί της οδού Γεωργίου Γενναδίου

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send