logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

06/09/2022

07/09/2022

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Πλωτά Αιολικά Πάρκα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Απόφαση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά προβλέπεται:

Α. Ορίζουμε, για τα έτη 2022-2023:

α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. σε τέσσερα (4) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β., παρ.4, του άρθρου 13 του ν.4194/2013 ( Α' 208), όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.3 του ν.4745/2020 ( Α' 214) και γ) τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Δ.ΥΠ.Α., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

β) αριθμό μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεως τους, και

γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο ειδικό μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Δ.ΥΠ.Α., και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. H αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων συμμετεχόντων ότι:

α) Εφόσον επιλεγούν παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στην Δ.ΥΠ.Α.,

β) Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της άσκησής τους στην Δ.ΥΠ.Α. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α..

Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας της Δ.ΥΠ.Α.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Η ποινική προστασία της αρχαίας και νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΝΗΜΕΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

send