logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου

29/03/2022

31/03/2022

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Σεμινάριο: Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός στον παράκτιο και δασικό χώρο

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου προσκαλεί ασκούμενους/ες δικηγόρους, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στον Σύλλογο, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτησή τους και την αποδοχή αυτής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός είκοσι (20) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (24-3-2022) της παρούσας πρόσκλησης στο χώρο ανακοινώσεων του κτιρίου του Συλλόγου (Γεωργίου Γενναδίου 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678, ισόγειο), στον αντίστοιχο χώρο ανακοινώσεων των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr) και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 12-4-2022, ενώ η κλήρωση θα λάβει χώρα την ακριβώς επομένη της λήξης της προθεσμίας, δηλ. στις 13-4-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες δικηγόροι υποβάλλουν την αίτησή τους στο πρωτόκολλο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, 3ος όροφος, ώρες 9:00-14:00), είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους νόμιμα θεωρημένη, είτε ταχυδρομικά (στη διεύθυνση Γεωργ. Γενναδίου 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση notarieslaw@notariat.gr).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, έχει οριστεί σε τέσσερα (4) άτομα.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός με βάση το τηρούμενο από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου μηνιαίο παρουσιολόγιο.

Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από τις 26-4-2022 και λήγει στις 26-10-2022, στο τέλος δε της άσκησης θα χορηγείται βεβαίωση ασκουμένου από το Σύλλογο.

Δείτε αανλυτικά την πρόσκληση στο enotariat.gr

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αναγκαστική Εκτέλεση - Β έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ