logo-print

Τι ισχύει για τις άδειες μουσικής και την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εγκύκλιος)

Το πλαίσιο λειτουργίας για ΚΥΕ, θέατρα, κινηματογράφους και κέντρα διασκέδασης κατά τη μεταβατική περίοδο - Υπόδειγμα γνωστοποίησης για χρήση μουσικής

07/03/2017

16/11/2017

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με την εγκύκλιο 9/24.2.2017 του το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4442/2016 για την απλούστευση του πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων και Κινηματογράφων, κατά τη μεταβατική περίοδο.

Με το Κεφάλαιο Ζ΄ του εν λόγω νόμου απλουστεύεται η διαδικασία του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 (Α΄114) όπως ισχύει, καθώς επίσης και το πλαίσιο λειτουργίας των θεάτρων και των κινηματογράφων.

Διαβάστε επίσης: Καταργείται η άδεια για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υπηρεσιών των Δήμων για το διάστημα μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016, δηλαδή σε μεταβατικό στάδιο, στο Υπουργείο ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. Ως προς την Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α' 230), για την αδειοδότηση των Κ.Υ.Ε., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 (ΦΕΚ Β' 3106), ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/2013 (ΦΕΚ Β' 3402), & ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/2013 (ΦΕΚ Β' 3403), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 6 του ως άνω νόμου.

Β. Ως προς την Άδεια μουσικής:

Σχετικά με την άδεια μουσικής και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 με την οποία θα ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία της γνωστοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 5 αυτού:

Στις περιπτώσεις πρόθεσης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων κατόπιν λήξης της υφιστάμενης αδείας ή χρήσης μουσικής για πρώτη φορά, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου απλή γνωστοποίηση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

"Με την παρούσα ο υπογράφων …………., (ή ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……….., με έδρα ……….) κάτοικος ………., διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού …………… με την επωνυμία ………… και γνωστοποιώ ότι θα προβώ σε χρήση μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν. 4442/2016"

Σημειώνεται , ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι, εφόσον το κατάστημα κάνει χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο, οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί στο χώρο του καταστήματος τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται η θέση και η φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα αποδεικνύει ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ούτως ώστε με μέγιστη ηχοστάθμη 80db να μη δημιουργούνται προβλήματα στα σημεία προστασίας.

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται αποδεικτικό υποβολής, στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο της γνωστοποίησης. Η γνωστοποίηση αποστέλλεται από το Δήμο στην Αστυνομία και στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας.

Εκκρεμείς αιτήσεις εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες πλέον διατάξεις περί γνωστοποίησης. Στους αιτούντες χορηγείται αποδεικτικό υποβολής με συνημμένο αντίγραφο της αίτησης, ενώ επιστρέφονται παράβολα που έχουν καταβληθεί.

Η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4442/2016, από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης(για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Γ. Κέντρα διασκέδασης

Τα κέντρα διασκέδασης εξαιρούνται της διαδικασίας γνωστοποίησης (άρθρο 27 Ν. 4442/2016), και συνεχίζουν να αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 και της ΚΥΑ 31600/2013 (άρθρα 1, 2 και 3).

Σημειώνεται ότι με τη περ. β του άρθρου 37 του Ν. 4442/2016 καταργείται η αρμοδιότητα των Συμβουλίων Θεάτρων - Κινηματογράφων, να γνωμοδοτούν για τη χορήγηση άδειας στα Κέντρα Διασκέδασης.

Κατόπιν τούτου ο σχετικός φάκελος, μετά τη συμπλήρωσή του θα διαβιβάζεται εντός πέντε(5) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες [υγειονομική υπηρεσία για τον υγειονομικό έλεγχο του καταστήματος, πυροσβεστική υπηρεσία για χορήγηση πιστοποιητικού(ενεργητικής) πυροπροστασίας].

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 31600/2013(ΦΕΚ Β΄ 3106).

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα των ως άνω συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του Ν.3463/2006(Α΄114) όπως ισχύει ,εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ.

Ολόκληρη την εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ