logo-print

Την απόσυρση της διάταξης για τη μεταβολή της σύνθεσης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ζητά ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων

25/10/2019

25/10/2019

Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτειολογία

Την απόσυρση της διάταξης σχετικά με την επιδιωκόμενη μεταβολή της σύνθεσης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που προβλέπεται στο προσχέδιο Νόμου περί Διεθνούς Προστασίας, ζητά, με επιστολή του, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Δημήτρης Βερβεσός.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρει πως το δικηγορικό σώμα εκφράζει έντονο προβληματισμό σχετικά με την επιδιωκόμενη μεταβολή της σύνθεσης των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών που προβλέπεται στο προσχέδιο Νόμου περί Διεθνούς Προστασίας και το οποίο τέθηκε αδικαιολογήτως σε βραχεία διαβούλευση από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ζητείται έτσι η απόσυρση της σχετικής διάταξης, καθώς και διάλογος με το δικηγορικό σώμα και τη νομική κοινότητα, για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτής λύσης.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή αναφέρεται:

Με το προσχέδιο νόμου (άρθρο 117 παρ. 2) επιδιώκεται η εξ ολοκλήρου συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών (που κρίνουν στο πλαίσιο ενδικοφανών προσφυγών επί αιτημάτων παροχής διεθνούς προστασίας), από διοικητικούς δικαστές, καταργουμένης της συμμετοχής σε αυτές προσώπου υποδεικνυόμενου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 ν. 4375/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4399/2016.

Κατά τη μέχρι σήμερα πρακτική τα ως άνω πρόσωπα ήταν σχεδόν στο σύνολό τους δικηγόροι (σε αναστολή) με εξειδίκευση στο δίκαιο του ασύλου και σημαντική εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς προστασίας, καθώς η πλειονότητά τους υπηρετεί στις Επιτροπές Προσφυγών από το 2013.

Οι συγκεκριμένοι δικηγόροι προέρχονται από μητρώο εμπειρογνωμόνων, στο οποίο συμπεριελήφθησαν κατόπιν δεαγωνιστικής διαδικασίας. που περιλάμβανε γραπτή εξέταση και συνέντευξη, την οποία διεξήγαγε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος. Έκτοτε, αποκλειστική τους επαγγελματική δραστηριότητα αποτελεί η εργασία τους στις Επιτροπές Προσφυγών (σε αντίθεση με τους δικαστές. που δεν είναι απαλλαγμένοι των λοιπών καθηκόντων τους).

Οι ανωτέρω Επιτροπές, χάρις και στην πολύτιμη συνεισφορά των ως άνω υποδεικνυομένων από την Ύπατη Αρμοστεία μελών. που έχουν ιδιαίτερη κατάρτιση στο αντικείμενο, έχουν λειτουργήσει επιτυχώς, περατώνοντας αποτελεσματικά, αμερόληπτα και με σεβασμό στο δικαίωμα ουσιαστικής προηγούμενης ακρόασης των αιτούντων διεθνή προστασία, τη διοικητική διαδικασία επί των σχετικών αιτημάτων.

Αποτελούν δε, εκ των πραγμάτων, ισχυρό φίλτρο στην περαιτέρω εισαγωγή των κρινομένων υποθέσεων αυτών στα διοικητικά δικαστήρια.

Συνεπώς, η επιδιωκόμενη μεταβολή της σύνθεσης των Επιτροπών δεν αιτιολογείται επαρκώς. Αντιθέτως, λαμβάνει χώρα σε χρονική στιγμή που η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με αθρόες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.

Περαιτέρω, η συμμετοχή στις Επιτροπές προσώπων με διαφορετικό επαγγελματικά υπόβαθρο και εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση. λειτουργεί ως παράγων ποιοτικής αναβάθμισής τους, καθώς διευκολύνει την τοποθέτηση των Επιτροπών σε ζητήματα ουσίας που άπτονται της παροχής διεθνούς προστασίας.

Εξάλλου, η επιδιωκόμενη κανονιστική αλλαγή αλλοιώνει το διοικητικό χαρακτήρα της Επιτροπής. που έχει ως κύρια αποστολή τη διατύπωση κρίσεων ουσίας. μετατρέποντάς τις σε οιονεί δικαστικά όργανο (αποτελούμενο αμιγώς από δικαστικούς λειτουργούς).

Τοιαύτη μεταβολή γεννά και ερωτηματικά σχετικά με την δυνατότητα αποτελεσματικής εν συνεχεία δικαστικής προστασίας στην πράξη, καθώς οι αιτήσεις ακύρωσης κατά των αποφάσεων των Επιτροπών θα εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, και επομένως από δικαστές κατώτερης βαθμίδας στη δικαστική ιεραρχία έναντι των διοικητικών Εφετών που θα συγκροτούν κατ αρχήν τις Επιτροπές.

Δείτε αναλυτικά την επιστολή στο dsa.gr

Πολιτική Δικονομία ΙΙΙ - Β έκδοση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send