logo-print

WiFi4EU: Τα σχέδια της ΕΕ για δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους

Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για όλους σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Σύντομα οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να κάνουν χρήση της πρωτοβουλίας WiFi4EU, η οποία θα στηρίξει την εγκατάσταση δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης («hotspots») σε δήμους και κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ: σε πλατείες, δημαρχεία, πάρκα, βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους χώρους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν ήδη καταλήξει σε πολιτική συμφωνία για την πρωτοβουλία WiFi4EU και τη χρηματοδότησή της.

Βάσει της συμφωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα θα εργαστούν από κοινού για τη διασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 120 εκατ. EUR με σκοπό έως το 2020 να εγκατασταθούν σημεία ασύρματης πρόσβασης σε όλη την ΕΕ σε 6000 έως 8000 δήμους.

Ποιους θα ωφελήσει το πρόγραμμα WiFi4EU;

Οι πόροι που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χορηγηθούν με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, ούτως ώστε από τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας να μπορούν να ωφελούνται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες των τοπικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Εκτιμάται ότι περίπου 6000 έως 8000 τοπικές κοινότητες θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα WiFi4EU έως το 2020.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ.

Κάθε κράτος μέλος θα έχει στη διάθεσή του ορισμένο αριθμό κουπονιών. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη· θα αποφασιστούν από κοινού με τα κράτη μέλη.

Η επιλογή των δημόσιων χώρων όπου θα εγκατασταθούν τα σημεία ασύρματης πρόσβασης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU εναπόκειται στους δικαιούχους (π.χ. στις τοπικές αρχές). Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, πάρκα, βιβλιοθήκες ή σε κάθε άλλο δημόσιο χώρο.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία είναι επίσης ανοικτή σε υφιστάμενα δημόσια δίκτυα – οι τοπικές αρχές μπορούν να συνδεθούν με τα σημεία ασύρματης πρόσβασης WiFi4EU, εφόσον το επιθυμούν. Το εν λόγω πρόγραμμα θα παράσχει επίσης στα υφιστάμενα δημόσια δίκτυα ένα ενοποιημένο σύστημα ταυτοποίησης για τους τελικούς χρήστες, ώστε, μετά την πρώτη τους σύνδεση, να μπορούν να συνδέονται αυτόματα στο ίδιο σημείο ασύρματης πρόσβασης ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο ασύρματης πρόσβασης WiFi4EU στην Ευρώπη.

Πότε θα δημοσιευτεί η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων;

Όταν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία (μετά το καλοκαίρι), η Επιτροπή θα μπορέσει να οριστικοποιήσει τα αναγκαία διοικητικά μέτρα: τροποποίηση του προγράμματος εργασίας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», που αποτελεί τη βάση για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας, δημοσίευση του δικτυακού τόπου για τους αιτούντες, κλπ.

Ανάλογα με την ημερομηνία υλοποίησης των εν λόγω αναγκαίων μέτρων, η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων θα μπορούσε να προκηρυχθεί προς τα τέλη του έτους ή στις αρχές του 2018.

Υπόκεινται τα σχέδια σε ειδικές προδιαγραφές;

Οι δημόσιοι οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται στην ίδια τοποθεσία παρόμοια δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi.

Οι δικαιούχοι θα δεσμευτούν να παρέχουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες τους επί τουλάχιστον 3 έτη.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για την πρωτοβουλία WiFi4EU;

Θα υπάρχει μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα για τους αιτούντες. Τα σχέδια θα επιλέγονται με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ότι το πρόγραμμα θα ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη.

Τι θα χρηματοδοτήσει η ΕΕ;

Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi (σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο), ενώ ο δικαιούχος (π.χ. δήμος ή οποιοσδήποτε άλλος τοπικός δημόσιος οργανισμός) θα πληρώσει τη συνδεσιμότητα (συνδρομή για διαδικτυακές υπηρεσίες) και τη συντήρηση του εξοπλισμού.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας WiFi4EU;

Σύνολο 120 εκατ. EUR, όπως προτάθηκε πέρυσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσό αυτό εγκρίθηκε από τα τρία θεσμικά όργανα, με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη διαδικασία προϋπολογισμού.

Από πού θα προέλθουν τα κονδύλια;

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ - τμήμα τηλεπικοινωνιών).

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η πρωτοβουλία Wifi4EU αναμένεται να ενισχυθεί με πρόσθετο κονδύλιο μεταξύ 25 και 50 εκατ. EUR, εκτός του ΜΣΕ.

Με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης;

Κάθε δικαιούχος (π.χ. δήμος ή οποιοσδήποτε άλλος τοπικός δημόσιος οργανισμός) θα συνάψει σύμβαση με τον φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών της επιλογής του ο οποίος θα εξασφαλίσει την εγκατάσταση και τη λειτουργία της σύνδεσης Wi-Fi για τουλάχιστον 3 έτη.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν επίσημα τη νέα νομοθεσία το συντομότερο δυνατόν, και το κείμενο αναμένεται να δημοσιευτεί επισήμως (και να τεθεί σε ισχύ) μετά το καλοκαίρι – ένα αναγκαίο βήμα πριν από τη λήψη της απόφασης χρηματοδότησης και την προκήρυξη της πρώτης πρόσκλησης υποβολής σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής
send