Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών

Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας

13/02/2018

13/02/2018

Στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης ιθαγένειας με πολιτογράφηση, προσώπων γεννημένων στην Ελλάδα για τα οποία, όπως και για τους ανιόντες τους πιστοποιείται μακρά ιστορική παρουσία στην Ελλάδα, η υπηρεσία μας κρίνει ότι η υπαγωγή τους στις διατάξεις του Κ.Ε.Ι. περί αλλογενών αλλοδαπών δεν συνάδει με την τεκμαιρόμενη ελληνική εθνική τους ταυτότητα , όπως αυτή εκτιμάται αντικειμενικά ότι έχει διαμορφωθεί από τη συνεχή διαβίωση των ιδίων και των ανιόντων τους στη χώρα.

Υπογραμμίζοντας ότι η εξακρίβωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων στο πρόσωπο κάθε αιτούντα εξακολουθεί να αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο κατά την εξέταση οποιασδήποτε αίτησης πολιτογράφησης, παρακαλούνται εφεξής οι υπηρεσίες σας να δέχονται ως κατ’ αρχήν υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Ε.Ι. περί πολιτογράφησης ομογενών μη κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) και στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εγκυκλίου, αιτήσεις τις οποίες υποβάλλουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, διαμένουν νόμιμα στη χώρα και οι ίδιοι είτε οι ανιόντες αυτών έχουν κατά διαστήματα κατηγοριοποιηθεί από τις ελληνικές αρχές ως κατά το θρήσκευμα «αρμένιοι χριστιανοί ορθόδοξοι ή γρηγοριανοί», «αρμένιοι καθολικοί», «αρμένιοι διαμαρτυρόμενοι», «Μελιταίοι ή Μαλτέζοι (καθολικοί)» ή «ισραηλίτες».

Επειδή ζητούμενο στην αξιολόγηση τέτοιων αιτημάτων είναι η απόδειξη της ύπαρξης του γνησίου δεσμού του αιτούντα με τη χώρα, κατά παρέκκλιση της συνήθους διαδικασίας πολιτογράφησης ομογενών μη κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο., οι υπηρεσίες σας παρακαλούνται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους:

  • βεβαιώσεις εγγραφών σε δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων, από όπου να προκύπτει ο συγγενικός τους δεσμός με τυχόν πρόσωπα που έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με οποιοδήποτε τρόπο, τα οποία ανήκουν στις εν λόγω κοινότητες,
  • ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των ιδίων και γάμου των ανιόντων τους όπως έχουν καταχωρηθεί σε ληξιαρχείο της χώρας με βάση το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει η συγγένεια καθώς και η συνεχής παρουσία της οικογένειας στη χώρα
  • άδεια παραμονής ή άλλα δημόσια έγγραφα των ελληνικών αρχών με σχετικές καταχωρήσεις κατά τα προαναφερόμενα
  • έγγραφα (στην ελληνική γλώσσα ή μεταφρασμένα σε αυτή) οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής αρχής (διοικητικής, θρησκευτικής, κ.λπ.) από όπου να προκύπτουν οι δεσμοί τους με τις εν λόγω κοινότητες.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό έγγραφο εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.