logo-print

Υπηρεσιακή Κατάσταση Υπαλλήλων: Τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών

Διάκριση μεταξύ των θέσεων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

29/03/2023

04/04/2023

Προκαταρκτική εξέταση - ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ

Επίτομο Εργατικό Δίκαιο

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

Εγκύκλιο με θέμα «Υπηρεσιακή Κατάσταση υπαλλήλων» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών (Αρ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/οικ.5363).

Στην εγκύκλιο αυτή αποσαφηνίζονται και απαντώνται ερωτήματα αναφορικά με την ένταξη των υπαλλήλων σε θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Πιο αναλυτικά, στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η ένταξη των υπαλλήλων σε θέσεις κλάδου των οριζόμενων εκ του Υπαλληλικού Κώδικα κατηγοριών και η διατήρηση της διάκρισης και του προβαδίσματος των κατηγοριών αυτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος της υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων και, ειδικότερα, όσον αφορά την τοποθέτηση προϊσταμένων κατόπιν επιλογής ή και σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης. Προκύπτει, σε κάθε περίπτωση, η βούληση του νομοθέτη για διάκριση των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, με προβάδισμα στην κατηγορία ΠΕ.

Προς επίρρωση των ανωτέρω, στην περίπτωση της μετάταξης από θέση κλάδου της κατηγορίας ΤΕ σε θέση κλάδου της κατηγορίας ΠΕ, τηρουμένου του προβαδίσματος των κατηγοριών, η μετάταξη ορίζεται ως μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία. Επισημαίνεται, δε, ότι, σε κάθε περίπτωση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, άνευ κατοχής βασικού τίτλου σπουδών από αυτούς που προβλέπονται ως απαιτούμενο τυπικό προσόν για τον διορισμό σε θέση κλάδου της ΠΕ κατηγορίας κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να αποτελέσει τυπικό προσόν για την ένταξη υπαλλήλου στην ΠΕ κατηγορία, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται. Ωστόσο, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του βαθμολογίου του Υπαλληλικού Κώδικα, και δύναται να ληφθεί υπόψη και για την μισθολογική του εξέλιξη, εφόσον κριθεί συναφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του μισθολογίου (ν. 4354/2015).

Περαιτέρω, όπως και νομολογιακά έχει κριθεί, τα πτυχία των Α.Ε.Ι. δεν εξομοιώνονται, για κάθε συνέπεια, με τα πτυχία των Τ.Ε.Ι., παρότι αμφότερα εντάσσονται στην ανώτατη εκπαίδευση (βλ. παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017).

Τέλος, η ίδια η Τεχνολογική Εκπαίδευση, όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαφοροποιείται τόσο εντός της ίδιας αυτής βαθμίδας εκπαίδευσης (π.χ. Τ.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., ισοτιμίες τίτλων σπουδών ΚΑΤΕΕ με ΤΕΙ, κ.ά.), οπότε και αβίαστα προκύπτει ότι αφενός οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν απολαύουν όλοι άνευ ετέρου τα ίδια δικαιώματα και περαιτέρω οι απόφοιτοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να εξομοιωθούν, για κάθε συνέπεια, με τους αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κατ΄αρχάς διότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι την κατάργηση των Τ.Ε.Ι. δεν παρείχε αυτή τη δυνατότητα αλλά και προκειμένου να καταστούν πτυχιούχοι ΑΕΙ προβλέφθηκαν ειδικές διατάξεις με ειδικές πρόσθετες προϋποθέσεις, και επιπλέον θα θίγονταν δικαιώματα αποφοίτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο στο ypes.gr

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ