logo-print

Υποβολή αιτήσεων στο Εφετείο για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων (Β 2018)

Aιτήσεις συµµετοχής από Τετάρτη 28 Νοεµβρίου έως και Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2018

Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος

Ευάγγελος Βενιζέλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β' ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Πληροφορούµε τους ενδιαφερόµενους ότι οι αιτήσεις συµµετοχής στον διαγωνισµό θα γίνονται δεκτές από Τετάρτη 28 Νοεµβρίου έως και Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2018, στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14), γραφείο: 1322 - 7ος όροφος, τηλέφωνο: 210-6404837, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: 10:00 - 14:00

Διαβάστε σχετικά: Αναρτήθηκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων (2018 Β)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα εξής έγγραφα:

1. Αίτηση συµµετοχής (βλ. συνηµµένο υπόδειγµα) µε µεγαρόσηµο 3€

2. Υπεύθυνη δήλωση (βλ. συνηµµένο υπόδειγµα)

3. Πιστοποιητικό συµπλήρωσης άσκησης από το ∆ικηγορικό Σύλλογο στο πρωτότυπο

4. Πτυχίο στο πρωτότυπο ή σε θεωρηµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή ή από δικηγόρο αντίγραφο

Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκοµισθεί επίσης και επίσηµη µετάφραση του πτυχίου. Επί πλέον κατατίθεται το πιστοποιητικό αναγνώρισης του πτυχίου από το ∆ΟΑΤΑΠ σε πρωτότυπο ή θεωρηµένο αντίγραφο ως άνω (δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που εφαρµόζονται τα άρθρα 15 ϗ’ 16 του Κώδικα ∆ικηγόρων). Επισηµαίνουµε ότι αν το ίδρυµα της αλλοδαπής είναι ΝΠΙ∆, τότε το πτυχίο αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο και το αντίγραφό του δεν θεωρείται από ηµεδαπή ∆ηµόσια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, θεωρηµένο αντίγραφο εκδίδεται από δικηγόρο ή από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο

5. Απλή φωτοτυπία ∆ελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου

6. Παράβολο ποσού 65 € (αν ο υποψήφιος µετέχει για πρώτη φορά) ή 30 € (αν ο υποψήφιος έχει µετάσχει ξανά στο παρελθόν)

Γίνονται δεκτά διπλότυπα είσπραξης από ∆.Ο.Υ. (ΚΑΕ 3741 – «Παράβολο από κάθε αιτία») και παράβολα σε ηλεκτρονική µορφή {www.gsis.gr / Υπηρεσίες προς πολίτες / e-παράβολο, φορέας : Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, κατηγορία παραβόλου : ∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων, τύπος : «[7793] ∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων» για παράβολα 65€ και «[8417]
∆ιαγωνισµός υποψηφίων δικηγόρων (για επαναλαµβανόµενη συµµετοχή)» για παράβολα 30€}.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικού παραβόλου θα πρέπει να προσκοµισθεί η εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του taxis («Για χρήση από τον φορέα») και επιπλέον είτε η απόδειξη πληρωµής του ποσού (αν η πληρωµή γίνει σε πιστωτικό ίδρυµα) είτε εκτύπωση του e-mail που αποστέλλεται ως απόδειξη ολοκλήρωσης της συναλλαγής (αν η πληρωµή γίνει µε πιστωτική / χρεωστική κάρτα απ’ ευθείας µέσω taxis)

Εάν ο υποψήφιος δεν µπορεί να καταθέσει τα έγγραφα αυτοπροσώπως µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο, στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει η εξουσιοδότηση, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση να είναι υπογεγραµµένα από τον ίδιο τον υποψήφιο µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής και στα τρία έγγραφα από αρµόδια δηµόσια αρχή.

Ο εξουσιοδοτούµενος έχει τη δυνατότητα να υπογράψει την αίτηση (όχι την υπεύθυνη δήλωση ή την εξουσιοδότηση) µόνον εάν η εξουσιοδότηση το προβλέπει ρητά.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

02.aitisi_ypopsifioy_2018v.docx | 03.ypeythyni_dilosi_2018v.docx

Πηγή: dsa.gr
Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

send