logo-print

Άρθρο 15 - Απόφαση 165/2011 Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Υποχρέωση Ενημέρωσης της Α.Δ.Α.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/05/2012

Υπό κωδικοποίηση
Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

15.1 Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 παρ.2 του παρόντος Κανονισμού υποχρεούνται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να δηλώσουν προς την Α.Δ.Α.Ε., με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους:

α. Τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) για τη λειτουργία υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.

β. Εάν ασκούν εν τοις πράγμασι τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ., περιγράφοντας αναλυτικά τις ασκούμενες δραστηριότητες και τα είδη των ΠΕΣ για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων.

γ. Εάν δεν ασκούν εν τοις πράγμασι δραστηριότητες για τις οποίες έχουν υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ., επισημαίνοντας εάν τις έχουν ασκήσει στο παρελθόν και για ποιο χρονικό διάστημα.

15.2. Τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 παρ.2 του παρόντος Κανονισμού οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί την Α.Δ.Α.Ε. σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή ως προς τις δραστηριότητες παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ασκούν εν τοις πράγμασι, ανεξαρτήτως της υποβολής αντίστοιχης Δήλωσης Καταχώρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και στην περίπτωση που επέλθει μεταβολή στην εταιρική μορφή, στην επωνυμία και στην έδρα τους.

15.3. Τα υπόχρεα πρόσωπα ενημερώνουν αμελλητί την Α.Δ.Α.Ε. σε περίπτωση περιστατικού ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται ενημέρωση της Αρχής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώσεις επί του άρθρου

Για έναρξη ισχύος βλέπε άρθρο 18

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ