logo-print

Άρθρο 6 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Δικαίωμα επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

24/03/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

1. Το δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστικά και μόνο:

α. στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος δέσμευσης και χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης του και εάν πρόκειται για Όνομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης επεκτείνεται και στις μορφές του δηλωθέντος στην Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου που προσδιορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 3, με αποκλειστικό σκοπό την χρήση από τον Φορέα ή με την συναίνεσή του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου,

β. στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου των μορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 10 και 13 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησης του (Παράρτημα ΙΖ), οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόματος Χώρου έχει αυτόματα δεσμευθεί για αυτόν κατά την διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης,

γ. στο αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου, καθώς και για τις δεσμευμένες μορφές του μέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόματος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών, το Όνομα Χώρου διατίθεται προς καταχώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί δήλωση ανανέωσης δεσμευμένης μορφής ή ενεργοποιημένης δεσμευμένης μορφής χωρίς την ανανέωση του κυρίου Ονόματος Χώρου.

2. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το Μεταβλητό Πεδίο:

α. Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

β. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Xώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

γ. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εφόσον το δεύτερο επίπεδο του δεύτερου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, συντίθεται από άλλο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr.

3. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δύναται να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο:

α. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

β. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

4. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκτάται από την εκχώρησή του σύμφωνα με τον παρόντα, ανατρέχει όμως στο χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.

5. Η εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν συνιστά και εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται. Παρομοίως, η εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο δεν συνιστά και εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων αν και το Μεταβλητό Πεδίο ταυτίζεται το δεύτερο επίπεδο διαφέρει.

6. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρόντος.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send