logo-print

Άρθρο 6 - Απόφαση Επιτροπής Τραπεζικών Συναλλαγών 32/2.10.2018 - Διαδικασία και δικαιολογητικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

18/10/2018

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

1. Για την εξέταση αιτημάτων ποσού άνω των 100.000 ευρώ από τις Υποεπιτροπές των Π.Ι., καθώς και στην περίπτωση εξέτασης αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι., η αίτηση του πελάτη πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) τιμολόγια και παραστατικά τεκμηρίωσης της αιτούμενης συναλλαγής,

β) υπεύθυνη δήλωση του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων ότι:

i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αποκλειστικά και μόνο για επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και ημεδαπές αεροπορικές ή τεχνικές εταιρείες.

Το ανωτέρω σημείο i. αφορά και την εξέταση αιτημάτων ποσού έως 100.000 ευρώ τα οποία, σύμφωνα με το στοιχείο ιζ. της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2018 ΠΝΠ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλο Π.Ι. που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,

iii. το συνολικό ανά μήνα χρηματικό ποσό, εξαιρουμένων τυχόν δασμών, που μετέφερε στο εξωτερικό από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/07/2014 - 30/6/2018 στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αποτυπώνεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης,

iv. το ποσό της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 160% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/07/2014 - 30/6/2018, και

v. αποδέχεται πως πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

2. Το ανωτέρω σημείο iv. του στοιχείου β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη, ωστόσο, δεν δεσμεύει την έγκριση αιτημάτων από την Ε.Ε.Τ.Σ. κατόπιν εισήγησης των Π.Ι.

3. Ειδικότερα για αιτήματα νομικών προσώπων για την έγκριση μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα οποία περιλαμβάνουν τιμολόγια, παραστατικά ή δικαιολογητικά που:

(α) υπερβαίνουν σε απόλυτο αριθμό τα πενήντα (50), και

(β) αφορούν πληρωμές προς το εξωτερικό έως και ένα μήνα πριν από την ημερομηνία πληρωμής των τιμολογίων, παραστατικών ή δικαιολογητικών, δεν είναι απαραίτητο να προσκομίζονται από το νομικό πρόσωπο στο Π.Ι.

Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, το αιτούμενο τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό νομικό πρόσωπο πρέπει:

(i) να συμπληρώνει και προσκομίζει, ως αναπόσπαστο μέρος του αιτήματός του, τον επισυναπτόμενο Πίνακα 3 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, και

(ii) να δηλώνει, στην υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει πως «όλα τα μη προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια, αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές/ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που παραδίδονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αποκλειστικά και μόνο για επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων και ημεδαπές αεροπορικές ή τεχνικές εταιρείες και, εφόσον του ζητηθεί, θα τα προσκομίσει αμελλητί στο πιστωτικό ίδρυμα ή/και στην Ε.Ε.Τ.Σ. Κατά τα λοιπά ισχύουν, ανάλογα με την περίπτωση, τα σημεία ii) έως v, στοιχείο β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Το απαράδεκτο στην αναιρετική δίκη

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ