Άρθρο 1827 - Αστικός Κώδικας - Συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/02/1946

Υπό κωδικοποίηση

Αν στο μεριδούχο έχει καταλειφθεί λιγότερο από τη νόμιμη μοίρα, το δικαίωμά του υπάρχει για το μέρος που λείπει.