logo-print

Άρθρο 7 - Απόφαση 51/3/26.04.2013 Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων - Χρόνος παραμονής στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/04/2016

Κωδικοποιημένο
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός
Τεχνητή Νοημοσύνη & ανταγωνισμός

7.1 Φυσικό και νομικό πρόσωπο, όνομα χώρου ή/και ιστότοπος που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list), παραμένουν, υποχρεωτικά, εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία εγγραφής τους.

7.2 Μετά το πέρας του έτους σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, το εγγεγραμμένο στον κατάλογο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί, με αίτηση του στην Ε.Ε.Ε.Π., να ζητήσει τη διαγραφή αυτού ή/και του ιστοτόπου/ονόματος χώρου από τον κατάλογο, εφόσον από την αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία, αποδεικνύεται ότι, έχει προβεί στην πλήρη παύση της διοργάνωσης τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια.

7.3 Κατά τη διαδικασία εξέτασης της αίτησης, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητά από τον αιτούντα να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία, βεβαιώσεις, πιστοποιήσεις, αναφορές, που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω ή/και να διενεργεί η ίδια σχετικούς, επιτόπιους ή εξ αποστάσεως ελέγχους στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των αιτούντων ή/και των συνεργαζόμενων με αυτούς προσώπων και να παρέχει σχετικές οδηγίες.

7.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. αποφασίζει επί της διαγραφής, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η απόρριψη της αίτησης διαγραφής.

7.5 Εφόσον διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία έγινε δεκτή η αίτηση διαγραφής από τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών (black list), διοργανώνουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, με τρόπο που αντίκειται στις κείμενες διατάξεις, τα πρόσωπα αυτά καθώς και οι ιστότοποι/ονόματα χώρου, μέσω των οποίων διοργανώνονται τα παίγνια αυτά, επανεγγράφονται στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παροχών (black list) και παραμένουν εγγεγραμμένα σε αυτόν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Μετά το πέρας των πέντε (5) ετών, τα ως άνω πρόσωπα μπορούν να επανυποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 2.»

Σημειώσεις επί του άρθρου

Σύμφωνα με την Απόφαση 200/11.04.2016 της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, το άρθρο 7 αναριθμήθηκε σε άρθρο 10

Εθνικό κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα -Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 2 (ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 2023)
Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 8 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΡΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΒΙΟΗΘΙΚΗ - ΒΙΟΔΙΚΑΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ