logo-print

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

14/11/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

14/11/2017

Κωδικοποιημένο
Αναδάσωση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Φορολογικό δίκαιο - 6η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Το υπ’ αριθ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι- βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄/114).

3. Την υπ’ αριθ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β’/2076).

4. Το υπ’ αριθ. 125/5-11-2016 π.δ/γμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/210).

5. Το π.δ/γμα 130/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄/160).

6. Το π.δ/γμα 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).

7. Το άρθρο 82 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

8. Το άρθρο 83 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

9. Τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 90 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

10. Το άρθρο 99 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

11. Το άρθρο 101 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

12. Το άρθρο 102 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

13. Το άρθρο 125 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167/3.11.2017).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:

Άρθρο 1 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής στις διατάξεις του ν. 4495/2017

Άρθρο 2 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την οριστικοποίηση και περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής

Άρθρο 3 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Προθεσμίες Πληρωμών - Εκπτώσεων - Προσαυξήσεων

Άρθρο 4 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Μείωση ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4495/2017 λόγω εξόδων εργασιών προσαρμογής κτιρίων σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117

Άρθρο 5 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Μείωση ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4495/2017 λόγω εξόδων Στατικής Ενίσχυσης κτιρίων

Άρθρο 6 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Μείωση ενιαίου ειδικού προστίμου του ν. 4495/2017 λόγω εξόδων Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίων

Άρθρο 7 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Διαδικασία και έλεγχος μειώσεων λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης

Άρθρο 8 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις

Άρθρο 9 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος στο TEE

Άρθρο 10 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 11 - Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 - Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Πολιτική Δικονομία ΙΙ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ

Lex & Forum

Lex & Forum

send