logo-print

Άρθρο 60 - Νόμος 4335/2015 (Ενσωμάτωση BRRD) - Διατάξεις που διέπουν την απομείωση ή μετατροπή κεφαλαιακών μέσων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/07/2015

Κωδικοποιημένο
Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ /ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ​

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΡΕΓΚΑΚΟΥ

1. Κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 59, η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία απομείωσης ή μετατροπής βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) πρώτα υφίστανται μείωση τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 κατ' αναλογία προς τις ζημίες και στα όρια των δυνατοτήτων τους και η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε μία ή αμφότερες τις ενέργειες της παραγράφου 1 του άρθρου 47 έναντι των κατόχων μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1,

β) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα πρόσθετα μέσα της Κατηγορίας 1 απομειώνονται ή μετατρέπονται, ή απομειώνονται και μετατρέπονται σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών μέσων, όποιο είναι χαμηλότερο:

γ) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα μέσα της Κατηγορίας 2 απομειώνονται ή μετατρέπονται, ή απομειώνονται και μετατρέπονται σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών μέσων, όποιο είναι χαμηλότερο.

2. Σε περίπτωση που η αξία του σχετικού κεφαλαιακού μέσου απομειώνεται:

α) η μείωση της εν λόγω αξίας είναι μόνιμη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 46,

β) δεν υφίσταται καμία υποχρέωση έναντι του κατόχου του σχετικού κεφαλαιακού μέσου σε σχέση με την αξία του μέσου που απομειώθηκε ή στο πλαίσιο αυτής, εκτός των ήδη δεδουλευμένων υποχρεώσεων και τυχόν υποχρέωσης αποζημίωσής του λόγω παράνομης άσκησης της εξουσίας απομείωσης,

γ) καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε κανέναν κάτοχο των σχετικών κεφαλαιακών μέσων, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3.

Η περίπτωση β' δεν εμποδίζει τη διάθεση μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σε έναν κάτοχο σχετικών κεφαλαιακών μέσων, όπως ορίζει η παράγραφος 3.

3. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα και τις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρο 1 την έκδοση μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 προς τους κατόχους των σχετικών κεφαλαιακών μέσων. Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα και τις ως άνω οντότητες να έχουν τη δυνατότητα να προβούν ανά πάσα στιγμή στην έκδοση του σχετικού αριθμού μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1.

Η μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα εν λόγω μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής εξυγίανσης του ιδρύματος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή, κατά περίπτωση, της αρχής εξυγίανσης της μητρικής επιχείρησης,

β) τα εν λόγω μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 εκδίδονται πριν από κάθε έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το ίδρυμα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β', γ' ή δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με σκοπό την εισφορά ιδίων κεφαλαίων από το κράτος ή από κρατικό φορέα,

γ) τα εν λόγω μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 αποδίδονται και μεταβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση μετά την άσκηση της εξουσίας μετατροπής,

δ) ο συντελεστής μετατροπής που προσδιορίζει τον αριθμό των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατίθενται για κάθε σχετικό κεφαλαιακό μέσο είναι σύμφωνος το άρθρο 50 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζει η Ε.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

4. Όταν ένα ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις για εξυγίανση και η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εφαρμόσει ένα μέτρο εξυγίανσης, τότε απαιτείται η προηγούμενη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 59.

Σημειώσεις επί του άρθρου

άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Σημειώσεις επί του νόμου

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (Banking Recovery and Resolution Directive) έγινε με το άρθρο 2 του Ν. 4335/2015. Για καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία, το κείμενο του νόμου παρουσιάζεται ξεχωριστά.