logo-print

Άρθρο 64 - Νόμος 4335/2015 (Ενσωμάτωση BRRD) - Επικουρικές εξουσίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

23/07/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

α) με την επιφύλαξη του άρθρου 78, διασφαλίζει ότι η μεταβίβαση πραγματοποιείται χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ή επιβάρυνση επί των μεταβιβαζόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων, δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων. Για τον σκοπό αυτό, οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης βάσει του παρόντος νόμου δεν θεωρείται υποχρέωση ή επιβάρυνση,

β) αίρει τα δικαιώματα απόκτησης νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,

γ) απαιτεί από τη σχετική αρχή να διακόπτει ή να αναστέλλει τη διαπραγμάτευση ή τη διαδικασία εισαγωγής χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το ν. 3371/2005 (Α' 178),

δ) παρέχει στον αποκτώντα την ίδια μεταχείριση που θα είχε το υπό εξυγίανση ίδρυμα για τους σκοπούς των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων, ή των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί το υπό εξυγίανση ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε υποδομές αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 40,

ε) απαιτεί από το υπό εξυγίανση ίδρυμα ή τον αποκτώντα την παροχή αμοιβαίας πληροφόρησης και συνδρομής, και

στ) ακυρώνει ή να τροποποιεί τους όρους μιας σύμβασης στην οποία το υπό εξυγίανση ίδρυμα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή το υποκαθιστά με τον αποκτώντα ως συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 71.

2. Η αρχή εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 όταν κρίνει ότι είναι κατάλληλες για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα μιας ενέργειας εξυγίανσης ή για να επιτευχθεί ένας ή περισσότεροι στόχοι εξυγίανσης.

3. Η αρχή εξυγίανσης, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, μπορεί να προβλέπει αναγκαίες για την εξασφάλιση της συνέχειας ρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της ενέργειας εξυγίανσης και ότι ο αποκτών μπορεί να ασκήσει τις δραστηριότητες που του μεταβιβάστηκαν.

4. Οι εξουσίες της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 δεν επηρεάζουν:

α) το δικαίωμα ενός εργαζομένου του υπό εξυγίανση ιδρύματος να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του,

β) με την επιφύλαξη των άρθρων 69, 70 και 71, κάθε δικαίωμα ενός αντισυμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταγγελίας, εφόσον το δικαιούται, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, λόγω πράξης ή παράλειψης του υπό εξυγίανση ιδρύματος ή του αποκτώντα πριν ή μετά τη σχετική μεταβίβαση, αντίστοιχα.

Σημειώσεις επί του άρθρου

άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ

Σημειώσεις επί του νόμου

Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (Banking Recovery and Resolution Directive) έγινε με το άρθρο 2 του Ν. 4335/2015. Για καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία, το κείμενο του νόμου παρουσιάζεται ξεχωριστά.