logo-print

Άρθρο 27 - Νόμος 4370/2016 - Τακτικές εισφορές ΣΚΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

28/11/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Οι τακτικές εισφορές καταβάλλονται ετησίως.

2. Αν τα διαθέσιμα του ΣΚΚ υπολείπονται του επιπέδου − στόχου, καταβάλλονται ετήσιες εισφορές μέχρι να επιτευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο – στόχος.

3. Αν, αφού έχει επιτευχθεί για πρώτη φορά το επίπεδο − στόχος, τα διαθέσιμα του ΣΚΚ μειωθούν σε λιγότερο από τα δύο τρίτα του επιπέδου – στόχου, το ΔΣ καθορίζει τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε επίπεδο που επιτρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο − στόχος το αργότερο μέσα σε έξι (6) έτη από το χρόνο μειώσεως.

4. Οι βασικοί παράγοντες για τον υπολογισμό των ετησίων τακτικών εισφορών είναι το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων και ο βαθμός του κινδύνου που αναλαμβάνει κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η εκάστοτε φάση του οικονομικού κύκλου και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προκυκλικότητα των εισφορών. Το ΔΣ του ΤΕΚΕ εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών, με κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών λαμβάνοντας υπόψη τον αναλαμβανόμενο από τα πιστωτικά ιδρύματα κίνδυνο και τον τρόπο που θα λαμβάνονται υπόψη η φάση του οικονομικού κύκλου και η προκυκλικότητα των εισφορών. Η μεθοδολογία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ως άνω μεθοδολογία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, στην οποία και κοινοποιείται από το ΤΕΚΕ.

5. Για τον υπολογισμό του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων για τους σκοπούς του υπολογισμού της ετησίας τακτικής εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εγγυημένων καταθέσεων του προηγούμενου έτους, εξαγόμενος από το μέσο όρο των εγγυημένων καταθέσεων της τελευταίας ημέρας των ημερολογιακών τριμήνων του έτους αυτού. Για την εξεύρεση της μέσης τιμής των εγγυημένων καταθέσεων σε συνάλλαγμα, το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων θα μετατρέπεται σε ευρώ με την αντίστοιχη μέση τιμή της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου έτους.

6. Εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την αρχή κάθε έτους , κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ ετήσια κατάσταση, με το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον προς τον σκοπό αυτόν ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα από το πιστωτικό ίδρυμα και τον ορκωτό λογιστή του πιστωτικού ιδρύματος. Έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου έτους, που ορίζει το ΤΕΚΕ για τον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου που αναλαμβάνει. Τα εν λόγω στοιχεία υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων για τον υπολογισμό της βάσης εισφορών είτε αυτοβούλως στα πλαίσια της εποπτικής της αρμοδιότητας είτε κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ.

7. Αρχής γενομένης από 1.1.2017 οι καταθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 θεωρούνται κατά τεκμήριο εγγυημένες στο σύνολό τους, για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών και αξιολόγησης του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων, επιτρεπόμενης ανταποδείξεως.

8. Το ΔΣ καθορίζει και γνωστοποιεί τις εισφορές το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε μία δόση την 1η Νοεμβρίου του ημερολογιακού έτους που αφορούν με πίστωση του ειδικού λογαριασμού του ΣΚΚ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

9. Με απόφαση του ΔΣ, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να καλύπτουν ποσοστό έως το 30% της ετήσιας τακτικής εισφοράς τους με δεσμεύσεις προς πληρωμή προς το ΤΕΚΕ, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Το ΔΣ καθορίζει τυχόν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τις δεσμεύσεις προς πληρωμή, συμμορφούμενο με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η ΕΑΤ.

10. Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εντάσσεται στο ΣΚΚ κατά τη διάρκεια του έτους, οφείλει ετήσια τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος ένταξης κατ’ αναλογία του χρόνου συμμετοχής του σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, ως ύψος των εγγυημένων καταθέσεων θεωρείται το ύψος των εγγυημένων καταθέσεών του βάσει των στοιχείων της τελευταίας ημέρας των τριμήνων του έτους κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετείχε στο ΣΚΚ.

11. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση οφείλει τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του κατ’ αναλογία του χρόνου που λειτούργησε μέσα σε αυτό. Οι περιπτώσεις πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών δεν θεωρούνται διακοπή λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί καθολικής ή ειδικής διαδοχής του εταιρικού δικαίου.

12. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση πριν τον καθορισμό των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές του αμέσως μετά τον καθορισμό τους από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση μετά τον καθορισμό των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28, καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές την ημέρα διακοπής της λειτουργίας του.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send