logo-print

Άρθρο 39 - Νόμος 4370/2016 - Τοποθέτηση διαθεσίμων ΤΕΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ αποτελούνται από τα διαθέσιμα του ΣΚΚ, τα διαθέσιμα του ΣΚΕ, τα διαθέσιμα του ΣΕ και το τέλος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ.

2. Τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ επενδύονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει χαμηλό κίνδυνο και επαρκή διαφοροποίηση.

3. Τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ τηρούνται με απόφαση του ΔΣ σε μετρητά, καταθέσεις ή τοποθετούνται σε στοιχεία ενεργητικού χαμηλού κινδύνου.

4. Με απόφαση του ΔΣ δύναται να ανατίθεται η τοποθέτηση των ανωτέρω διαθεσίμων, εν όλω ή εν μέρει, με σύμβαση διαχείρισης σε διαχειριστή για την τοποθέτηση αυτών σε τίτλους και με κριτήρια: (α) την ασφάλεια των διαθεσίμων, (β) τη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης και (γ) την απαραίτητη διασπορά των τοποθετήσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των διαθεσίμων αυτών. Επίσης, ο διαχειριστής δύναται να τοποθετεί τα ανωτέρω διαθέσιμα και σε καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και να προβαίνει στην κατάρτιση συμφωνιών επαναπώλησης (reverse repos).

5. Ως προς το τμήμα των διαθεσίμων του ΣΚΚ, το οποίο προέρχεται από δεσμεύσεις προς πληρωμή από τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 27, η διαχείριση της εξασφάλισης που βρίσκεται στη διάθεση του ΤΕΚΕ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και του ΤΕΚΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ και δύναται να ανατίθεται σε διαχειριστή.

6. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΣΚΚ που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού τομέα και, ιδίως, θεμάτων συστημικής ευστάθειας, στους ειδικούς λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και επενδύονται κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 2, 3, 4 και 5. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η.12.2030. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

7. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ και του ΣΚΕ τα οποία είναι τοποθετημένα σε λογαριασμούς τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης στα πιστωτικά ιδρύματα εκτοκίζονται με επιτόκιο ίσο με αυτό που ισχύει για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Ε.Γ.Ε.Δ.), τρίμηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την ημερομηνία τοποθέτησής τους. Το επιτόκιο των καταθέσεων αυτών αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο με βάση το ισχύον κατά την αναπροσαρμογή επιτόκιο Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας, οι δε προκύπτοντες τόκοι κεφαλαιοποιούνται. Αν δεν εκδίδονται πλέον Ε.Γ.Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας ή δεν ανακοινώνεται αρμοδίως επιτόκιο για τους τίτλους αυτούς, εφαρμόζεται το ισχύον επιτόκιο αναφοράς τρίμηνης διάρκειας της διατραπεζικής αγοράς σε ευρώ. Με απόφαση του ΔΣ, τμήμα του ως άνω ποσού μπορεί να τηρείται σε κατάθεση στα ίδια πιστωτικά ιδρύματα σε συνάλλαγμα με επιτόκιο που ισχύει για τοποθετήσεις αντίστοιχης διάρκειας και ισοδύναμης ρευστότητας και ασφάλειας με τις ανωτέρω.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.