logo-print

Άρθρο 6 - Νόμος 4370/2016 - Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο ΣΚΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύει να συμμετέχει σε αυτό είτε εκουσίως για νόμιμο λόγο είτε υποχρεωτικώς λόγω αποκλεισμού του ή και ανάκλησης της αδείας του ως πιστωτικού ιδρύματος. Επί εκουσίας αποχωρήσεως οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως το ΤΕΚΕ αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης για την αποχώρησή του.

2. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, και δεν προσχωρήσει σε άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, καταβάλλεται σε αυτό η αξία της ατομικής του μερίδας στο ΠΚΚΚ, εφόσον διαθέτει τέτοια, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά το χρόνο της αποχώρησής του, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 25 ο υπολογισμός της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος, η παρακράτηση από αυτή ποσών απαιτήσεων καταθετών που πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιμες και η καταβολή του υπολοίπου αυτής έχουν ως εξής:

α) Υπολογισμός αξίας μερίδας αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος.

αα) Για τον υπολογισμό της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος προαπαιτείται ο υπολογισμός του ενεργητικού του ΠΚΚΚ. Για τον υπολογισμό του ενεργητικού του ΠΚΚΚ λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις καταθετών συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΣΚΚ που τυχόν έχουν περιέλθει σε αδυναμία, εφόσον η αδυναμία του συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος επήλθε μέχρι και τρεις μήνες μετά την αποχώρηση του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος. Υπό την αναβλητική αίρεση της καταβολής των σχετικών ποσών στους καταθέτες, αυτά αφαιρούνται από την αξία του ΠΚΚΚ.

ββ) Η αξία της μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος υπολογίζεται με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 25.

γγ) Έναντι της απαίτησης του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος προς καταβολή της επιστρεπτέας αξίας της μερίδας του συμψηφίζονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ κατά του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων του ΤΕΚΕ, οφειλόμενων εισφορών του αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το ΣΕ του τέλους συμμετοχής ή άλλων χρηματικών ποσών που έχει καθορίσει το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΕ και είναι πληρωτέα από το πιστωτικό ίδρυμα έως και την ημερομηνία αποχώρησής του. Ο συμψηφισμός αυτός πραγματοποιείται βάσει των προαναφερθέντων κονδυλίων.

β) Παρακράτηση ποσών απαιτήσεων καταθετών που πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιμες.

αα) Το ΤΕΚΕ παρακρατεί από την επιστρεφόμενη αξία της ατομικής μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος τα ποσά που αντιστοιχούν στο ύψος απαιτήσεων καταθετών κατά του ΣΚΚ που πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιμες και αφορούν επιλέξιμες καταθέσεις του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος.

ββ) Τα παρακρατούμενα κατά την υποπερίπτωση αα΄ ποσά δεν αποδίδονται στο αποχωρούν πιστωτικό ίδρυμα μέχρις ότου κριθεί αμετακλήτως η υπόθεση και, ανάλογα με την έκβαση, το ΤΕΚΕ τα αποδίδει είτε στους καταθέτες είτε στο αποχωρήσαν πιστωτικό ίδρυμα.

γγ) Τα παρακρατούμενα ποσά θεωρείται ότι συμψηφίζονται με την απαίτηση του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος προς απόδοση της αξίας της ατομικής του μερίδας, υπό τη διαλυτική αίρεση της έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση του αποχωρήσαντος έναντι των καταθετών.

γ) Καταβολή αξίας μερίδας.

Η καταβολή της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω, γίνεται άτοκα τον πρώτο ημερολογιακό μήνα μετά την πάροδο ενός έτους από την αποχώρησή του από το ΣΚΚ. Λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 39, η καταβολή της μερίδας δύναται να παρατείνεται με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

3. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο εκτός της περιπτώσεως του αποκλεισμού του, να συμμετέχει σε αυτό, και προσχωρήσει σε άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, ισχύουν τα εξής:

α) Οι τακτικές εισφορές τις οποίες κατέβαλε το πιστωτικό ίδρυμα κατά το δωδεκάμηνο προτού παύσει να είναι μέλος του ΣΚΚ μεταφέρονται στο νέο σύστημα εγγύησης καταθέσεων στο οποίο προσχώρησε το αποχωρούν από το ΣΚΚ πιστωτικό ίδρυμα και

β) καταβάλλεται στο αποχωρούν πιστωτικό ίδρυμα η αξία της ατομικής του μερίδας στο ΠΚΚΚ, όπως προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄της παραγράφου 2.

γ) Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση μεταφοράς ορισμένων δραστηριοτήτων πιστωτικού ιδρύματος σε άλλο κράτος − μέλος υπό την έννοια της μεταφοράς τμήματος επιλέξιμων καταθέσεων και κάλυψης αυτών από άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Οι τακτικές εισφορές που καταβλήθηκαν στο ΣΚΚ κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της μεταφοράς μεταφέρονται στο νέο σύστημα εγγύησης καταθέσεων κατά την αναλογία του τμήματος των επιλέξιμων καταθέσεων που μεταφέρθηκαν σε αυτό.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.