logo-print

Άρθρο 33 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2016

Υπό κωδικοποίηση
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Πολιτειολογία

Στο άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Ειδικά για πελάτες που τροφοδοτούνται μέσω διασυνδεδεμένων δικτύων διανομής το μέσο σταθμισμένο τέλος διανομής εισπράττεται από τους Διαχειριστές των διασυνδεδεμένων δικτύων αναλόγως προς την επένδυση που πραγματοποιήθηκε για τη σύνδεση του εν λόγω πελάτη.»

2. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέπονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται αυτοδικαίως οι ρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθεί στις Υφιστάμενες ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 μόνο κατά το μέρος που αφορούν τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής. Οι ως άνω άδειες συνεχίζουν να ισχύουν για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου μέχρι την έκδοση των νέων Αδειών Προμήθειας στις νέες ΕΠΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4.»

3. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011 χορηγείται στις νέες ΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, Άδεια Προμήθειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011. Μέχρι την έκδοση Άδειας Προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις νέες ΕΠΑ, αυτές, είτε πρόκειται για τις Υφιστάμενες ΕΠΑ που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 και εισέφεραν τον κλάδο διανομής σε νέα εταιρεία, είτε για τις νέες εταιρίες προμήθειας που συνιστώνται με απόσχιση του κλάδου προμήθειας από τις Υφιστάμενες ΕΠΑ, μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και 83 του ν. 4001/2011, μπορεί να επιβάλει στις Υφιστάμενες και Νέες ΕΠΑ μέτρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέχρι την έκδοση των Αδειών Προμήθειας. Τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να περιορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων προμήθειας των Υφιστάμενων και Νέων ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες δυνάμει του άρθρου 82 και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χορηγηθεί στις ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995.»

Ποινική Δικονομία, 11η έκδ., 2024
Προσωπικές Εταιρείες