logo-print

Νόμος 4414/2016

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

09/08/2016

Υπό κωδικοποίηση
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - 6η έκδοση
Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 1 - Νόμος 4414/2016 - Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 - Νόμος 4414/2016 - Ορισμοί

Άρθρο 3 - Νόμος 4414/2016 - Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 4 - Νόμος 4414/2016 - Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 5 - Νόμος 4414/2016 - Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 6 - Νόμος 4414/2016 - Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 7 - Νόμος 4414/2016 - Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 8 - Νόμος 4414/2016 - Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 9 - Νόμος 4414/2016 - Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 10 - Νόμος 4414/2016 - Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 11 - Νόμος 4414/2016 - Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 12 - Νόμος 4414/2016 - Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Άρθρο 13 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.3468/2006 (Α΄ 129)

Άρθρο 14 - Νόμος 4414/2016 - Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 15 - Νόμος 4414/2016 - Διάρκεια ισχύος αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων

Άρθρο 16 - Νόμος 4414/2016 - Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λοιπά θέματα Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης

Άρθρο 17 - Νόμος 4414/2016 - Παράταση ισχύος αδειών παραγωγής

Άρθρο 18 - Νόμος 4414/2016 - Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και ν. 4062/2012 (Α΄ 70)

Άρθρο 19 - Νόμος 4414/2016 - Ρυθμίσεις για Υδατορέματα

Άρθρο 20 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποιήσεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και του ν. 4152/2013 (Α΄107)

Άρθρο 21 - Νόμος 4414/2016 - Θέματα Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Άρθρο 22 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Άρθρο 23 - Νόμος 4414/2016 - Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών

Άρθρο 24 - Νόμος 4414/2016 - Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 2014/536/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Άρθρο 25 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση του ν. 3468/2006 (A΄ 129) και του ν. 4254/2014 (A΄ 85)

Άρθρο 26 - Νόμος 4414/2016 - Μεταβατικές Διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Άρθρο 27 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)

Άρθρο 28 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποιήσεις του άρθρου 80 του ν. 4001/2011

Άρθρο 29 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση των άρθρων 80Α, 80Β και 80Γ του ν. 4001/2011

Άρθρο 30 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4001/2011

Άρθρο 31 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 4001/2011

Άρθρο 32 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011

Άρθρο 33 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Άρθρο 34 - Νόμος 4414/2016 - Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35 - Νόμος 4414/2016 - Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών

Άρθρο 36 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποίηση του όρου 8.1 (γ) περίπτωση (ii) του Παραρτήματος 1 της από 26 Ιουνίου 2013 Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εταιρίας Trans Adriatic

Άρθρο 37 - Νόμος 4414/2016 - Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στη «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» και στο «Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»

Άρθρο 38 - Νόμος 4414/2016 - Θέματα για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας της «Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)»

Άρθρο 39 - Νόμος 4414/2016 - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του «Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμης Εταιρείας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»

Άρθρο 40 - Νόμος 4414/2016 - Ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας επιθεωρητών ΣΕΠΔΕΜ και προσωπικού ΙΓΜΕ

Άρθρο 41 - Νόμος 4414/2016 - Ρυθμίσεις θεμάτων εκμετάλλευσης και διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Άρθρο 42 - Νόμος 4414/2016 - Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ)

Άρθρο 43 - Νόμος 4414/2016 - Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)

Άρθρο 44 - Νόμος 4414/2016 - Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στηνΚλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ)

Άρθρο 45 - Νόμος 4414/2016 - Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Άρθρο 46 - Νόμος 4414/2016 - Τροποποιήσεις του ν. 4280/2014 (Α΄ 159)

Άρθρο 47 - Νόμος 4414/2016 - Παράταση προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174)

Άρθρο 48 - Νόμος 4414/2016 - Λειτουργία υφιστάμενων αθλητικών εγκατα- στάσεων

Άρθρο 49 - Νόμος 4414/2016 - Προσθήκη άρθρου 32Α με τίτλο «Αίτημα διατήρησης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης» στο ν. 4067/2012 (A΄ 79)

Άρθρο 50 - Νόμος 4414/2016 - Ρυθμίσεις για την Εθνική Λυρική Σκηνή

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»

Άρθρο 51 - Νόμος 4414/2016 - Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Εποπτεία

Άρθρο 52 - Νόμος 4414/2016 - Σκοπός - Δραστηριότητες

Άρθρο 53 - Νόμος 4414/2016 - Παραχώρηση δημοσίου κτήματος - κινητά στοιχεία, συστατικά και παραρτήματα

Άρθρο 54 - Νόμος 4414/2016 - Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης

Άρθρο 55 - Νόμος 4414/2016 - Γενικός Διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης

Άρθρο 56 - Νόμος 4414/2016 - Πόροι του Φορέα Διαχείρισης

Άρθρο 57 - Νόμος 4414/2016 - Βιβλία και στοιχεία

Άρθρο 58 - Νόμος 4414/2016 - Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 59 - Νόμος 4414/2016 - Εσωτερικοί κανονισμοί – Σχέδια διαχείρισης

Άρθρο 60 - Νόμος 4414/2016 - Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 61 - Νόμος 4414/2016 - Ενίσχυση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α., από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης

Άρθρο 62 - Νόμος 4414/2016

Άρθρο 63 - Νόμος 4414/2016 - Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

Τα υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια της συμφωνίας περί διαιτησίας

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send