logo-print

Άρθρο 37 - Νόμος 4414/2016 - Κάλυψη έκτακτων αναγκών σε προσωπικό στη «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)» και στο «Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

09/08/2016

Υπό κωδικοποίηση
Πολιτειολογία
Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Για την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του ρυθμιστικού της έργου, την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτών, η Ρ.Α.Ε. δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι (20) συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ημερομηνία λήξης αυτών την 30.6.2018. Η πρόσληψη γίνεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε.. Για το προσλαμβανόμενο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 (Α΄ 259), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παροχή υπηρεσιών από το προσλαμβανόμενο προσωπικό της παραγράφου αυτής δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων αυτών. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης των ως άνω Συμβάσεων, οι Συμβάσεις αυτές μπορούν να αντικαθίστανται με νέες με ημερομηνία λήξης την 30.6.2018.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε..

2. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από:

α) τη θέση σε λειτουργία και την υποστήριξη του νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, β) την Ειδική Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 έως και 18 του ν. 3468/2006 και γ) την οργάνωση και τη διεξαγωγή των δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση (NOME) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 133 έως και 141 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και τη λειτουργία της αντίστοιχης δευτερογενούς αγοράς και της συμπληρωματικής εκκαθάρισης, ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, να συνάψει είκοσι πέντε (25) συμβάσεις έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια. Η πρόσληψη γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η παροχή υπηρεσιών στις θέσεις αυτές δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο μετά τη λήξη των συμβάσεων.

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

send