logo-print

Άρθρο 38 - Νόμος 4423/2016 - Όργανα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

27/09/2016

Υπό κωδικοποίηση
Το δικαίωμα ιδιοκτησίας και η αναγκαστική απαλλοτρίωση -Κατ άρθρο ερμηνεία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5

1. Όργανα της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο

2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των ΔΑ.Σ.Ε. που είναι μέλη της, οι οποίοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21.

3. O αντιπρόσωπος κάθε ΔΑ.Σ.Ε. που είναι μέλος της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. εκπροσωπεί το ΔΑ.Σ.Ε. στη Γενική Συνέλευση της Ε.ΔΑ.Σ.Ε., δεσμευόμενος, κατά την ενάσκηση των παραπάνω καθηκόντων του, από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του οικείου ΔΑ.Σ.Ε..

4. Κάθε ΔΑ.Σ.Ε. αντιπροσωπεύεται στην Ένωση ανάλογα με τον αριθμό των μελών του. Για κάθε δέκα (10) μέλη ΔΑ.Σ.Ε. εκλέγεται από αυτόν ένας αντιπρόσωπος. Αν με την αναλογία αυτή προκύπτει υπόλοιπο μελών ίσο ή μεγαλύτερο από πέντε (5) τότε εκλέγεται ένας επιπλέον αντιπρόσωπος.

5. Κάθε αντιπρόσωπος έχει μία ψήφο. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν οι Πρόεδροι των πρωτοβάθμιων ΔΑ.Σ.Ε. μελών της Ε.ΔΑ.Σ.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι των ΔΑ.Σ.Ε. που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ε.ΔΑ.Σ.Ε., σύμφωνα με το Καταστατικό της, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δεν υπολογίζονται στην απαρτία αυτής. Επίσης, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.ΔΑ.Σ.Ε..

6. Η θητεία των αντιπροσώπων είναι τριετής. Σε κάθε περίπτωση όμως λήγει πάντοτε με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ του ΔΑ.Σ.Ε..

7. Η ιδιότητα του αντιπροσώπου αποβάλλεται όταν ο αντιπρόσωπος παύει να είναι μέλος του ΔΑ.Σ.Ε. ή ανακληθεί με απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης. Με την απώλεια της ιδιότητας του αντιπροσώπου, αυτός παύει αυτοδίκαια και να ασκεί τα καθήκοντά του αν έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης.

8. Οι μερίδες κάθε ΔΑ.Σ.Ε. στην Ε.ΔΑ.Σ.Ε. ορίζονται από το Καταστατικό της ανάλογα με τον αριθμό των φυσικών προσώπων - μελών του ΔΑ.Σ.Ε.. Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 750 ευρώ.

9. Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της Ένωσης εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της με το σύστημα και τη διαδικασία του άρθρου 21.

10. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται στο Καταστατικό της Ένωσης και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον πέντε (5), ενώ του Εποπτικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρία (3). Κατ’ εξαίρεση για την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 μπορεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι τουλάχιστον τρία (3).

11. Για τα θέματα που αφορούν στα μέλη, στις σχέσεις μελών με την Ε.ΔΑ.Σ.Ε., στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, τα όργανα διοίκησης της Ένωσης και δεν ρυθμίζονται από τα άρθρα 36, 37 και 38, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίες διέπουν τους ΔΑ.Σ.Ε..

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

send