logo-print

Άρθρο 7 - Νόμος 4441/2016 - Εγγραφή στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/12/2016

Υπό κωδικοποίηση
Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

1. Για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστώνή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, όπου απαιτείται, η Υπηρεσία Μίας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς τον εν λόγω οργανισμό τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης και τον Α.Φ.Μ. της Εταιρείας,

β) τα στοιχεία των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ όπως απαιτούνται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία και

γ) τα στοιχεία ή/και έγγραφα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μίας Στάσης για την εγγραφή των εταίρων ή/και διαχειριστών ή/και μελών ΔΣ στον οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, περιλαμβανομένων και όλων των εκ του νόμου απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

2. Ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης προβαίνει σε όλες τις από το νόμο προβλεπόμενες ενέργειες για τη διαπίστωση της υποχρέωσης ή μη ασφάλισης των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων και τα ενημερώνει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους εντός μηνός από τη σύσταση της Εταιρείας.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών της παραγράφου 1, η εταιρεία θεωρείται ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα.

Ερμηνεία κατ΄ άρθρo του ΚΝ 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ