logo-print

Άρθρο 9 - Νόμος 4441/2016 - Πρότυπα καταστατικά

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

06/12/2016

Υπό κωδικοποίηση
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ

1. Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και των ανωνύμων εταιρειών, δύναται να γίνει χρήση πρότυπου καταστατικού, το οποίο συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου. Το πρότυπο καταστατικό κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης οι οποίες προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 8 προκειμένου να γίνει καταχώριση του στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Το πρότυπο καταστατικό εταιρείας:

α) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

β) Υπόδειγμα του είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

3. Σε κάθε περίπτωση, καταστατικό το οποίο δεν ακολουθεί τη δομή του προτύπου των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ελάχιστου περιεχομένου, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την εταιρική μορφή. Οι λοιπές προβλέψεις πέραν των ελαχίστων του προηγούμενου εδαφίου θα διαμορφώνονται ελεύθερα και σύμφωνα με τη βούληση των εταίρων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζεται το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού.

5. Εταιρική σύμβαση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 6 τουΝ. 3190/1955 (Α΄ 91 ), μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.

6. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 4 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), μόνο στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού της παραγράφου 4.

7. Πρότυπο καταστατικό με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όταν από άλλες διατάξεις εκτός του εταιρικού δικαίου επιβάλλεται η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας -Ερμηνεία Κατ΄άρθρο - Τόμος Ι - Β έκδοση

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

send