logo-print

Άρθρο 10 - Νόμος 4481/2017 - Εποπτικό συμβούλιο (άρθρο 9 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

17/01/2018

Υπό κωδικοποίηση
Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να είναι από τρία (3) έως εννέα (9).

2. Η εκπροσώπηση των διαφορετικών κατηγοριών μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο εποπτικό συμβούλιο πρέπει να είναι δίκαιη και ισορροπημένη.

3. Κάθε μέλος του εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποβάλλει στη γενική συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31.

4. Το εποπτικό συμβούλιο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες:

α) την άσκηση των εξουσιών που του έχουν εκχωρηθεί από τη γενική συνέλευση των μελών δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 9,

β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ή και διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες,

γ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης των μελών και ιδίως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ΄ έως στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9,

δ) την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 54 και του καταστατικού.

5. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητά από τα πρόσωπα που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, βιβλία ή έγγραφα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της παραγράφου 4.

6. Το εποπτικό συμβούλιο υποβάλλει τουλάχιστον άπαξ ετησίως στη γενική συνέλευση των μελών έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του.

7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να μετέχει στο εποπτικό συμβούλιο. Απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής ή διευθυντής με τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών μπορεί τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να απαλλάσσονται της ευθύνης τους.

8. Στις ανεξάρτητες οντότητες του άρθρου 50 τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου είναι εννέα (9) και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 9. Η διάρκεια της θητείας του εποπτικού συμβουλίου είναι τρία (3) έτη, με εξαίρεση τη θητεία του πρώτου εποπτικού συμβουλίου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Κατ’ εξαίρεση στην υφιστάμενη, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξάρτητη οντότητα του άρθρου 50, τα μέλη του πρώτου εποπτικού συμβουλίου καθώς και η διάρκεια της θητείας τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από έγγραφη εισήγηση προς αυτόν των μελών της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50, εφόσον αυτή υποβληθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

9. Στην αρμοδιότητα του εποπτικού συμβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας του άρθρου 50 υπάγονται η λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματος των δικαιούχων ή εξουσιών που απορρέουν από αυτό και η παρακολούθηση για την εφαρμογή τους, ιδίως:

α) ο κανονισμός διανομής δικαιωμάτων και η διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους. Οι εν λόγω αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών του εποπτικού συμβουλίου,

β) η επενδυτική πολιτική και η χρήση για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυσή τους, λαμβάνοντας αναλόγως υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7 του άρθρου 19,

γ) η χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν,

δ) οι κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυσή τους, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18, συμπεριλαμβανόμενης της απόφασης για εύλογη υπέρβαση ορίου εξόδων διαχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 18,

ε) η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η εποπτεία του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού διαχείρισης των δικαιωμάτων,

στ) η υποβολή γνώμης προς το διοικητικό συμβούλιο πριν την έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας του άρθρου 29,

ζ) η πρόταση προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία είναι δεσμευτική, για τον ακολουθητέο τρόπο τιμολόγησης και το αναλυτικό αμοιβολόγιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης,

η) η πρόταση προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία είναι δεσμευτική, για την τροποποίηση όρων του καταστατικού που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη συλλογική διαχείριση,

θ) η ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν αιτήματος του προέδρου του ή από άλλο εντεταλμένο από αυτόν πρόσωπο για θέματα λειτουργίας της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50,

ι) η υποβολή γνώμης πριν την απόφαση του τρόπου αντιμετώπισης των χρηστών, οι οποίοι είτε αρνούνται να αδειοδοτηθούν είτε να τηρήσουν τους όρους υπογεγραμμένης σύμβασης αδείας,

ια) η συμμετοχή μέσω του νόμιμου εκπροσώπου του στις διαπραγματεύσεις καθορισμού των όρων και αμοιβών αδειοδότησης, καθώς και στις διαδικασίες φιλικής ή συναινετικής επίλυσης διαφορών με συμβεβλημένους ή μη χρήστες,

ιβ) η υποβολή γνώμης προς το διοικητικό συμβούλιο πριν την απόφαση για εξεύρεση πηγών είσπραξης πέραν των ήδη υπαρχουσών, καθώς και τη διεύρυνση και ανάπτυξη των υφισταμένων,

ιγ) η υποβολή γνώμης προς το διοικητικό συμβούλιο πριν την απόφαση για τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης,

ιδ) η έγκριση της αμοιβής ή της παροχής άλλου, χρηματικού ή μη, οφέλους στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή, ύστερα από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους,

ιε) η πρόταση προς το διοικητικό συμβούλιο, η οποία είναι δεσμευτική, σχετικά με τη διάθεση ποσών για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθώς και για τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι άδειες του άρθρου 14,

ιστ) η υποβολή γνώμης για κάθε άλλο θέμα που εισάγεται σε αυτό από το διοικητικό συμβούλιο.

10. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου, το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρων 43 και 46 έως 47 ή 51.

11. Οι παράγραφοι 5,6,7 και 10 εφαρμόζονται και στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 50.

12. Για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νομικούς, της διακριτικής του ευχέρειας και επιλογής, με δαπάνες που βαρύνουν, μέχρι ποσοστό 3% των ετήσιων διαχειριστικών εξόδων, κατά περίπτωση, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση τήρησης των αρχών εχεμύθειας και μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων.

Αστική Ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ / ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΠΡΙΑΝΟΣ

Δημόσιες Συμβάσεις - Σχόλια Νομολογία κατ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ