logo-print

Άρθρο 19 - Νόμος 4481/2017 - Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο περιορισμός του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος της εκπαίδευσης στο ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

1. Η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατ’ αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική χρήση των έργων τους.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 21 και του άρθρου 37, οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή τα μέλη του, που είναι οντότητες που εκπροσωπούν δικαιούχους, διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά αυτά στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης - ή κατά περίπτωση στα μέλη του -,να τηρήσουν την προθεσμία αυτή.

3. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν μπορεί να διανεμηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, επειδή οι σχετικοί δικαιούχοι δεν μπορεί να ταυτοποιηθούν ή να εντοπιστούν και η εξαίρεση από την προθεσμία δεν έχει εφαρμογή, τα ποσά αυτά πρέπει να τηρούνται χωριστά στους λογαριασμούς του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

4. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων και επαληθεύει τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 13, καθώς και άλλα άμεσα διαθέσιμα αρχεία. Το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα αντικείμενα προστασίας για τα οποία ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί ή εντοπιστεί:

α) στους δικαιούχους που εκπροσωπεί ή, αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει ως μέλη οντότητες που εκπροσωπούν τους δικαιούχους, σε αυτές τις οντότητες και

β) σε όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις εκπροσώπησης. 

Στις πληροφορίες του δεύτερου εδαφίου περιλαμβάνονται, όπου υπάρχουν, τα εξής:

αα) ο τίτλος του έργου ή άλλου αντικειμένου προστασίας,

ββ) το όνομα του δικαιούχου, 

γγ) το όνομα του εκδότη ή παραγωγού, 

δδ) κάθε άλλη σχετική διαθέσιμη πληροφορία, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του δικαιούχου. 

Εάν τα προαναφερόμενα μέτρα δεν αποφέρουν αποτελέσματα, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού το αργότερο ένα (1) έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών.

5. Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα και εφόσον ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στα μη διανεμητέα ποσά από την είσπραξη της εύλογης αμοιβής.

6. Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή το εποπτικό συμβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 αντίστοιχα, αποφασίζει σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ή με την παράγραφο 9 του άρθρου 10 αντίστοιχα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος των δικαιούχων να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 51, εάν δεν έχουν παραγραφεί.

7. Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή του εποπτικού συμβουλίου της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, μπορεί να αυξηθεί το ύψος των μη διανεμητέων ποσών για επενδύσεις. Επίσης, η γενική συνέλευση των μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή το εποπτικό συμβούλιο της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, αντίστοιχα, μπορεί να αποφασίζει ότι ένα μέρος των μη διανεμητέων ποσών θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, εφόσον αυτή η απόφαση δεν προσκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αξιώσεις τους οι οποίες δεν έχουν παραγραφεί.

8. Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώματα κατά των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης παραγράφονται σε δέκα (10) έτη από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν. Αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισμός των δικαιούχων, τα ως άνω δέκα (10) έτη υπολογίζονται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγράφου 4.

send