logo-print

Άρθρο 29 - Νόμος 4481/2017 - Ετήσια έκθεση διαφάνειας (άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Οδηγίας)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

20/07/2017

Υπό κωδικοποίηση
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του, οφείλει να καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση, που αναφέρεται στην παράγραφο 2, για κάθε φορολογικό έτος το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μήνες μετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όπου και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.

3. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30, καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ελέγχονται από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται ολόκληρη στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.

4. Διατάξεις άλλων νόμων αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξακολουθούν να ισχύουν.

send